CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Modern Migratiebeleid: Toelating religieuzen

In februari 2010 is het wetsvoorstel Modern migratiebeleid door de Tweede Kamer aangenomen. Met het Modern migratiebeleid krijgen referenten een zelfstandige positie in de Vreemdelingenwet. Op 1 juni 2013 treedt de nieuwe wet in werking. Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe beleid, is de IND met proefprojecten gestart, om alvast ervaring op te doen met dit nieuwe beleid. Een van die proefprojecten is de pilot religieus verblijf, waarin ook een aantal bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen deelneemt. Meer informatie U kunt voor meer informatie contact opnemen met het secretariaat van het CIO. Laatste nieuws: • Inburgeringsplicht geestelijke bedienarenUWV vereenvoudigt procedure (09-08-2010)Eerste voorlichtingsbijeenkomst (09-04-2010)
CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag