CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Archief voor september, 2009

Gelijke Behandelingslezing Minister Hirsch Ballin (10 november 2009)

Koninklijke Hoogheid, Dames en heren,

Allereerst feliciteer ik de Commissie gelijke behandeling (Cgb) met haar vijftienjarig bestaan. Ze is daarmee – onvermijdelijk – even oud als de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Samen met mijn toenmalige collega van Binnenlandse Zaken was ik in 1994 verantwoordelijk voor de totstandkoming van die wet en de instelling van de Commissie.

Lees verder

Godslastering moeilijker aantoonbaar (Uitspraak HR 10 maart 2009)

In politiek Den Haag wordt er druk gedebatteerd over de afschaffing in het Wetboek van Strafrecht van het artikel over de godslastering. Er gaan stemmen op om het verbod van godslastering voortaan onder artikel 137c (belediging) te laten vallen. Een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad (10 maart 2009) laat zien dat die oplossing weinig succesvol zal zijn.

Lees verder

Supportersleus kan belediging wegens godsdienst zijn (HR 15 september 2009)

voetbalOp 15 september 2009 deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak waarin een voetbalsupporter zich beledigend had uitgelaten door te roepen: ‘hamas, hamas, joden aan het gas’. In de zaak, die rond artikel 137c Wetboek van Strafrecht (belediging groep mensen) draaide, speelt ook de vraag of deze uitdrukking een belediging op grond van ‘godsdienst of levensbeschouwing’ is. De waarnemend Advocaat-Generaal Bleichrodt meende van niet, de Hoge Raad meent van wel. Het draait in deze zaak om de volgende zinsnede uit artikel 137c SR: “Hij die zich in het openbaar…opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of hun levensovertuiging….” De belediging vanwege ras kon uit de gebezigde leuzen worden afgeleid. Dat vond de A-G wel genoeg. Hij meende, zonder aan de ernst van de situatie te willen afdoen, dat een belediging wegens ‘godsdienst of levensbeschouwing’ niet bewezen kon worden:
“Ik zie in de bewezenverklaarde uiting geen verwijzing naar godsdienst of levensbeschouwing, laat staan dat het desbetreffende opzet van verdachte uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Bovendien heeft de HR in zijn arrest van 10 maart 2009, LNJ BF0655, ingevolge artikel 137 c SR alleen strafbaar is het zich nodeloos krenkend uitlaten over een groep mensen juist omdat zij een bepaald geloof aanhangen.”
Hij stelde voor om de bewezenverklaring te verbeteren door de woorden ‘hun godsdienst of levensovertuiging’ weg te laten. De Hoge Raad deelt die mening niet. In navolging van het Hof stelt de Hoge Raad vast dat de verdachte met deze uitspraak een groep mensen, te weten Joden, wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging heeft beledigd.

Lees verder

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag