CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Archief voor november, 2018

Gratis VOG

Sinds medio 2015 kent de overheid de regeling Gratis VOG. De VOG is onder voorwaarden gratis voor bepaalde doelgroepen. Om de kosten in de uitvoering van deze regeling te drukken heeft de overheid er voor gekozen om de gratis VOG – anders dan de betaalde VOG – alleen digitaal te verstrekken. Dat maakt dat de organisatie waarvoor de VOG wordt aangevraagd dient te beschikken over E-herkenning. Zoals een natuurlijk persoon dient te beschikken over BSN om een Digi-D aan te vragen, dient een rechtspersoon te beschikken over een KvK-nummer om van E-herkenning gebruik te kunnen maken. Hiertoe is inschrijving in het Handelsregister vereist. Juist daar wringt de schoen voor de kerkgenootschappen.

Lees verder

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag