CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

 • Home
 • Nieuws
 • Antwoorden minister: Europese Richtlijn Gelijke Behandeling

Antwoorden minister: Europese Richtlijn Gelijke Behandeling

In het Verenigd Koninkrijk gaf de voorgenomen Europese Anti-discriminatierichtlijn aanleiding tot felle reacties vanuit de kerken die bang zijn dat iedere religieuze uiting in het publiek domein opgevat kan worden als intimidatie. De Tweede Kamerleden Koppejan en Jonker (beiden CDA) stelden vragen aan de minister over de uitwerking van deze voorgenomen maatregel in Nederland. Volgens minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) zal het in Nederland zo’n vaart niet lopen. In ons rechtsstelsel is intimidatie een zware, gekwalificeerde vorm van discriminatie en bij toetsing aan de cumulatieve voorwaarden is in de huidige rechtspraak en oordelen van de Commissie gelijke behandeling geen ruimte voor subjectieve gevoelens van het slachtoffer. Het Verenigd Koninkrijk kent een andere definitie van discriminatie en daardoor wordt in het Engels recht sneller voldaan aan de vereisten voor intimidatie, aldus de minister. Bekijk de complete antwoorden 16 november 2009
CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag