Europese Richtlijn Gelijke Behandeling

Europese Richtlijn Gelijke Behandeling Charlotte Taylor 27 March 2020 News In kerkelijk Europa is enige beroering ontstaan over een voorstel voor een nieuwe Antidiscriminatierichtlijn dat in mei 2009 door het Europees Parlement werd aangenomen. Vlak voor de zomer stelde de bisschoppenconferentie...

Lees verder

Kerken dialoogpartner EU

Kerken worden officieel dialoogpartners voor de EU Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december, wordt ook een artikel van kracht dat van groot belang is voor de kerken. Artikel 17 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie erkent de EU de identiteit en specifieke...

dialoogpartner, eu, kerk

Lees verder

Scheiding van kerk en staat

Dr. S.C. van Bijsterveld: Over de scheiding van kerk en staat De beginselen De verhouding tussen kerk en staat wordt bepaald door het recht van godsdienstvrijheid; het recht op gelijke behandeling en non-discriminatie; en het beginsel van scheiding tussen kerk en staat. Een stukje geschiedenis De...

bijsterveld, kerk, staat

Lees verder

Verbeterde samenwerking

Kerken sluiten aan bij verbeterde samenwerking overheid en filantropische sector Op dinsdag 21 juni heeft het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) in Den Haag het convenant ‘Ruimte voor geven’ mede ondertekend. Doel van de overeenkomst is de samenwerking tussen overheid en filantropische...

aansluiting, kerken

Lees verder

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretaris

Mr. Drs. Daniëlle P.J.
Woestenberg Ma Ma
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media