Eerste voorlichtingsbijeenkomst (09-04-2010)

Op vrijdag 9 april 2010 heeft er een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden voor alle deelnemers aan de pilot religieus verblijf. Een dertigtal vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties heeft de bijeenkomst bijgewoond.

Tijdens de bijeenkomst is uiteengezet wat de achtergronden zijn van het Modern Migratiebeleid en welke impact de nieuwe wetgeving heeft voor religieuze organisaties in hun rol als referent. Vervolgens is kort stilgestaan bij het doel van de pilot, namelijk het verkrijgen van informatie voor de verdere invulling van de voorwaarden voor religieuze referenten en een nadere kennismaking met de religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in hun rol als referent. Tot slot is een toelichting gegeven op de werkwijze binnen de pilot door zowel de pilotleider Emily Veneman als een afgevaardigde van het UWV. Zo wordt er binnen de pilot gewerkt met een speciaal aanvraagformulier, waarbij zowel de mvv-advies procedure, de aanvraag om een verblijfsvergunning en het verzoek tot afgifte van tewerkstellingsvergunning rechtreeks, schriftelijk, bij de IND worden ingediend.

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretaris

Mr. Drs. Daniƫlle P.J.
Woestenberg Ma Ma
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media