Identificatie bij banken

Per 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en finacieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden. In deze wet zijn de wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) samengevoegd en aan de Europese regelgeving aangepast.

In deze wet wordt een risicogeorienteerde benadering gehanteerd: dit betekent dat instellingen zoals banken meer vrijheid krijgen met betrekking tot maatregelen, afhankelijk van het type van klant.

Identificatie kerkgenootschap
In de uitvoeringsregeling WWFT (staatscourant nr 142 van 2008) is in artikel 4 lid 2 een speciale bepaling opgenomen voor de identificatie van kerkgenootschappen. Een kerkgenootschap kan aangegeven dat het lid is van het CIO of beschikt over een ANBI-beschikking. Voor onderdelen van kerkgenootschappen (zoals plaatselijke gemeenten of parochies) volstaat een document waaruit blijkt dat men onderdeel is van een kerkgenootschap.

banken, identificatie

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretaris

Mr. Drs. Daniƫlle P.J.
Woestenberg Ma Ma
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media