Kerken dialoogpartner EU

Kerken worden officieel dialoogpartners voor de EU

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december, wordt ook een artikel van kracht dat van groot belang is voor de kerken.

Artikel 17 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie erkent de EU de identiteit en specifieke rol van de kerken en onderhoudt met hen op deze basis een “open, transparante en regelmatige” dialoog. Dankzij dit artikel zijn kerken en religieuze gemeenschappen in de gelegenheid om de dialoog met de Europese Commissie, Raad en Parlement te versterken.

‘Kritische en constructieve dialoog’
In een persbericht meldt de COMECE, de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie, dat de Kerk op basis van de sociale leer van de katholieke Kerk en op grond van haar ervaringen, een “kritische en constructieve dialoog” kunnen voeren met de decision makers binnen de EU op de verschillende beleidsterreinen.

Het persbericht zegt verder dat “dezelfde urgenties, op de drempel van een nieuw decennium, zowel de EU als de kerken bezighouden, namelijk: de bevordering van de waardigheid van iedere menselijke persoon, de solidariteit met de zwaksten in onze samenlevingen, een economie die de menselijke persoon centraal stelt, solidariteit tussen de generaties en met de ontwikkelingslanden, klimaatverandering, en het behoud van de Schepping, de hartelijkheid naar migranten en de interculturele dialoog”.

De kerken in Europa zien de dialoog met de Europese Unie dan ook als een instrument dat het hun mogelijk maakt te benadrukken dat de EU een gemeenschap van volken en van waarden moge worden, die zich bewust is van haar verantwoordelijkheid, die verenigd is en open staat voor iedereen.

Kansen niet voorbij laten gaan

In de afgelopen jaren is al een feitelijke dialoog totstandgekomen tussen de Europese instituties en de COMECE met zijn oecumenische partners. Dankzij deze practical dialogue is het vertrouwen tussen de instituties en de kerken in de loop van de jaren toegenomen. De COMECE zal deze dialoog nu intensiveren op basis van artikel 17. Zij roept de kerken en de christenen in heel Europa op om de kansen die deze dialoog biedt, niet voorbij te laten gaan, maar gebruikmakend van ieders expertise en humaniteit het project Europa mede gestalte te geven.

De CEC (Conference of European Churches) en COMECE zullen spoedig met specifieke voorstellen komen aan de Europese Commissie, Parlement en Raad over manieren om deze dialoog “tot een regelmatige institutionele praktijk” te maken.

Artikel 17 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
1. De Unie eerbiedigt de status die kerken en religieuze verenigingen en gemeenschappen volgens het nationaal recht in de lidstaten hebben, en doet daaraan geen afbreuk.
2. De Unie eerbiedigt tevens de status die de levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties volgens het nationaal recht hebben.
3. De Unie voert een open, transparante en regelmatige dialoog met die kerken en organisaties, onder erkenning van hun identiteit en hun specifieke bijdrage

dialoogpartner, eu, kerk

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretaris

Mr. Drs. Daniëlle P.J.
Woestenberg Ma Ma
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media