Kerkgenootschap en Kamer van Koophandel

kvk-kerkgenootschapPer 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Daarmee zijn alle ondernemingen en rechts-personen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.Dit geldt ook voor kerkgenootschappen.

Op woensdag 16 september 2009 schreef Mgr. Van Luyn het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in bij de Kamer van Koophandel te Utrecht (zie foto). De Protestantse Kerk in Nederland is ook al ingeschreven.

Over de inschrijving van kerken zijn een aantal bepalingen in de wet en de uitvoeringsbesluiten opgenomen. Deze bepalingen houden onder andere in dat:
– alleen de landelijke koepels van de kerkgenootschappen verplicht zijn zich in te schrijven.
– Van de kerkgenootschappen worden een beperkt aantal gegevens genoteerd; de namen, adressen en andere contactgegevens van natuurlijke personen worden niet in het handelsregister opgenomen omdat dit zogenaamde “gevoelige gegevens” zijn in het kader van de privacywetgeving.

Alle tot een kerkgenootschap (of koepel) behorende onderdelen (zoals classes, gemeenten, parochies, caritasinstellingen en diaconieën) behoeven zichzelf niet in het handelsregister in te schrijven.

Het is niet verboden, maar het advies is om hierin plaatselijk geen actie te ondernemen. Bovendien ontstaat er dan ook geen jaarlijkse legesbetaling voor deze onderdelen.

Overgangstermijn
Deze inschrijvingen dienen vóór 31 december 2009 te zijn geregeld; dit is gedaan om alle nieuwe inschrijvingen gefaseerd en gemakkelijk te laten verlopen.

Uitzondering
Er is één uitzondering op de stelregel dat plaatselijke gemeenten of diaconieën niet zelf behoeven te zijn ingeschreven. Dat is als men een onderneming drijft. Dan dient men zichzelf wel in te schrijven. Naar verwachting zal dit in enige tientallen gevallen het geval zijn. Bijvoorbeeld als men een grootschalige exploitatie van een zalencentrum of verenigingsgebouw kent. Veelal zal men dan nu ook al zijn ingeschreven in het Handelsregister.

Over wat een onderneming in dit verband precies is verscheen een aparte regeling in de Staatscourant. Deze is te vinden op www.kvk.nl, zoeken op “ondernemingsbegrip”.

(Bron: Verslag CIO-K 2007-2008)

kamer van koophandel, kerkgenootschap, kvk

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretaris

Mr. Drs. Daniëlle P.J.
Woestenberg Ma Ma
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media