Kerkgenootschap en vrijwilligersvergoedingen (1)

In december 2010 schreef de staatsecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer een brief in antwoord op vragen over de vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligerswerk. Deze brief is ook voor de bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen van belang.

Wat is er aan de hand?
Het blijkt dat het onder ANBI-organisaties wel eens voorgekomen is dat goede doelen een verklaring aan vrijwilligers afgaven waardoor deze dacht recht te hebben op giftenaftrek. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een vrijwilligersbijdrage die tegelijkertijd weer als gift werd teruggegeven. Dit leverde bovendien willekeur op, omdat de ene inspecteur dit wel accepteerde en de andere niet.

Criteria voor giftenaftrek (na brief december 2010)
In de brief van december 2010 worden de zaken nog eens op een rij gezet. Kort en goed zien de criteria voor giftenaftrek er als volgt uit:

– er moet sprake zijn van vrijwilligerswerk;
– er moet sprake zijn van een reëel recht op vergoeding;
– de ANBI moet de bedoeling hebben om de vergoeding uit te betalen;
Hierbij geldt dan aanvullend:
a) Alle vrijwilligers die voor een ANBI werken kunnen gewerkte uren vergoed krijgen;
b) Alle vrijwilligers hebben volledige vrijheid om de vergoeding daadwerkelijk te genieten en te behouden. De ANBI mag niet op voorhand met de vrijwilliger afspreken dat deze de vergoeding zal terug betalen of dat hij er van af zal zien;
– de ANBI moet de middelen hebben om de vergoeding uit te betalen;
– de vrijwilliger moet de volledige vrijheid hebben om over de vergoeding te kunnen beschikken.

Bron: Aanhangsel handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 1039.

kerkgenootschap, vrijwilligersvergoedingen

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media