Kerkgenootschap en Vrijwilligersvergoedingen

Eind februari 2011 heeft de belastingdienst een brief gestuurd aan alle Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) over de giftenaftrek door vrijwilligers die voor een ANBI-instelling aktief zijn. Over de voorwaarden waaronder iemand een gift kan opgeven in zijn aangifte inkomstenbelasting bestaan misverstanden. Het is bij voorbeeld niet voldoende als u een zogenaamde vrijwilligersverklaring hebt.

Er zijn volgens de brief twee situaties mogelijk waarin een vrijwilliger in aanmerking kan komen voor giftenaftrek:

  • De vrijwilliger ziet af van een vergoeding voor zijn inzet.
  • De vrijwilliger maakt kosten en krijgt daarvoor geen vergoeding of ziet af van deze vergoeding.

Giftenaftrek bij afzien van een vergoeding voor inzet

Geeft u uw vrijwilligers voor hun inzet een vergoeding die valt binnen de grenzen van de vrijwilligersregeling? En zien uw vrijwilligers af van die vergoeding? Dan mag de vrijwilliger het bedrag van die vergoeding opgeven als gewone gift in zijn aangifte inkomstenbelasting. Wel geldt dan een aantal voorwaarden. Daarvan zijn de belangrijkste:

  • Uw instelling is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI.
  • Uw instelling heeft een regeling getroffen waardoor de vrijwilliger in aanmerking komt voor een vergoeding.
  • De financiële situatie van uw instelling is zodanig dat de vergoeding ook uitbetaald kan worden.
  • Uw instelling heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
  • De vrijwilliger moet zelf kunnen bepalen dat hij de vergoeding niet wil ontvangen, maar aan uw instelling schenkt.

Giftenaftrek bij gemaakte kosten

Is uw instelling door de Belastingdienst aangewezen als ANBI? Maakten uw vrijwilligers kosten? En konden zij deze kosten bij uw instelling declareren, maar hebben zij dat niet gedaan? Dan mag de vrijwilliger het bedrag van die vergoeding opgeven als gewone gift in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Of kan uw instelling de kosten niet vergoeden, maar worden deze kosten normaal gesproken wel vergoed? Ook dan mogen de vrijwilligers deze kosten meetellen als een gewone gift. Bij gemaakte kosten kunt u denken aan declaratie van telefoonkosten of de kosten van postzegels.

Let op!
Voor gewone giften geldt bij giftenaftrek een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen van de vrijwilliger, met een minimum van € 60,00. De vrijwilliger mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van zijn drempelinkomen.

(Bron: De Belastingdienst)

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media