Modern Migratiebeleid: Toelating religieuzen

In februari 2010 is het wetsvoorstel Modern migratiebeleid door de Tweede Kamer aangenomen. Met het Modern migratiebeleid krijgen referenten een zelfstandige positie in de Vreemdelingenwet. Op 1 juni 2013 treedt de nieuwe wet in werking.

Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe beleid, is de IND met proefprojecten gestart, om alvast ervaring op te doen met dit nieuwe beleid. Een van die proefprojecten is de pilot religieus verblijf, waarin ook een aantal bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen deelneemt.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met het secretariaat van het CIO.

Laatste nieuws:

• Inburgeringsplicht geestelijke bedienaren
UWV vereenvoudigt procedure (09-08-2010)
Eerste voorlichtingsbijeenkomst (09-04-2010)

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media