CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Wetswijziging Succesiewet & ANBI-regeling

In april van dit jaar heeft de Staatssecretaris van Financiën een voorstel ingediend voor enkele wijzigingen van de Successiewet. Deze scherpen ondermeer de criteria aan waaraan de ANBI’s moeten voldoen. Eén wijziging verhoogt het criterium voor het dienen van het algemeen belang van 50 % naar 90 % van de activiteiten van de instelling. Er wordt een nieuw criterium voorgesteld voor het waarborgen van de integriteit van de bestuurders, de feitelijk leidinggevenden en de gezichtsbepalende personen in de activiteiten van de ANBI. Als deze voorstellen worden aangenomen zullen de nieuwe criteria per 1 januari 2010 van kracht worden.De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel in de week van 22 september 2009.

Over de vraag welke gevolgen daaraan eventueel verbonden zijn voor de kerken zullen wij na aanname van het wetsvoorstel verder berichten.

Labels:, ,

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag