Wetswijziging Succesiewet & ANBI-regeling

In april van dit jaar heeft de Staatssecretaris van Financiën een voorstel ingediend voor enkele wijzigingen van de Successiewet. Deze scherpen ondermeer de criteria aan waaraan de ANBI’s moeten voldoen. Eén wijziging verhoogt het criterium voor het dienen van het algemeen belang van 50 % naar 90 % van de activiteiten van de instelling. Er wordt een nieuw criterium voorgesteld voor het waarborgen van de integriteit van de bestuurders, de feitelijk leidinggevenden en de gezichtsbepalende personen in de activiteiten van de ANBI.
Als deze voorstellen worden aangenomen zullen de nieuwe criteria per 1 januari 2010 van kracht worden.De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel in de week van 22 september 2009.

Over de vraag welke gevolgen daaraan eventueel verbonden zijn voor de kerken zullen wij na aanname van het wetsvoorstel verder berichten.

anbi-regeling, successiewet, wetswijziging

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretaris

Mr. Drs. Daniëlle P.J.
Woestenberg Ma Ma
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media