CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Laatste nieuws

eHerkenning beveiligingsniveau 3: het kan nog niet…

Het secretariaat van het CIO werkt samen met Logius, het ministerie van BZK en andere partijen aan een oplossing. Zodra deze er is, communiceren wij dit via verschillende kanalen.   Voor nu is relevant om te weten dat eHerkenning voor kerken -nog- niet beschikbaar is op beveiligingsniveau 3. Het probleem is onderkend…  https://www.eherkenning.nl/vraag-antwoord De loonbetalingsheffing over […]

Lees verder

Giftenaftrek

Het CIO participeert in de Samenwerking van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, het SBF. In dit samenwerkingsverband hebben we aandacht voor wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot fiscaliteit rondom donaties en filantropische activiteiten.De giftenaftrek wordt robuuster en toekomstbestendiger en de ANBI-regeling wordt verbeterd. Dat schrijft staatsecretaris Snel vandaag in een brief aan de Tweede […]

Lees verder

Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties”

“Schieten met een kanon op een mug“. Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’ is in consultatie gegaan. Dat maakte het Ministerie van Justitie & Veiligheid vlak voor de kerst bekend. (https://www.internetconsultatie.nl/transparantiemaatschappelijkeorganisaties). Doel van het conceptwetsvoorstel is om geldstromen uit onvrije landen inzichtelijk te maken (een ambitie uit het regeerakkoord) en verstoring van de openbare orde te voorkomen. Kort […]

Lees verder

 • Home

Over het CIO

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (“CIO”) is een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid. Het CIO heeft ten doel (Artikel II uit de regelen van het CIO):
 • De gemeenschappelijke bespreking, behandeling of afdoening door de participerende Kerken van op het terrein van Kerk en Overheid gelegen zaken, die daartoe hetzij door een of meer Kerken worden ingebracht; hetzij door het Contact eigener beweging ter hand worden genomen; hetzij door de Overheid bij het Contact aanhangig worden gemaakt en daar ter gemeenschappelijke behandeling worden aanvaard.
 • De gemeenschappelijke verzorging – door middel van commissies van het Contact – van daartoe aangewezen taken of belangen, waarbij er met name commissies zijn:
  • voor de geestelijke verzorging in de inrichtingen van het Ministerie van Justitie (CIO-J);
  • voor de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht (CIO-M);
  • voor de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg (CIO-G);
  • voor alle regelgeving die betrekking heeft op hetgeen gebeurt in of met de kerkelijke gebouwen (CIO-K);
  • voor het godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen (CIO-O).
Het Moderamen van het CIO is vergelijkbaar met een dagelijks bestuur. Het Moderamen vergadert 6 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de voorzitters van de Commissies per toerbeurt uitgenodigd om toe te lichten waar zij zich mee bezighouden. De Plenaire Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden. De Plenaire Vergadering komt 4 keer per jaar bijeen. Naast de Moderamenvergaderingen en de Plenaire Vergadering worden er Expertmeetings georganiseerd. In 2018 zijn er expertmeetings geweest over de ANBI en de implementatie van de AVG. Jaarlijks wordt er een Kloosterkerkgesprek gehouden. Aan dit gesprek nemen bewindslieden uit Eerste en Tweede Kamer deel. Onafhankelijk voorzitter van het CIO is drs. Jaap Smit. Secretaris is mr. drs. Daniëlle Woestenberg MA MA.
CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag