CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Bezoek minister Van der Steur

Op 7 juni jongstleden had een delegatie van het CIO moderamen een overleg met Minister Van der Steur. Gesproken werd onder andere over de bijdrage van kerkgenootschappen aan vluchtelingenproblematiek, de voorgenomen intrekking van de Zondagswet, het wetsvoorstel Azmani (VVD) en ontwikkelingen omtrent E-herkenning. Bijzondere aandacht is er voor de ontwikkeling van kerk-staat-verhoudingen in het algemeen.

Lees verder

Cio levert bijdrage aan Internetconsultatie intrekking Wet op de Zondagsrust

Het CIO is gevraagd door minister Plasterk om een reactie te geven op zijn voorstel tot Intrekking van de wet op de Zondagsrust. Via deze link kunt u de reactie van het CIO lezen: Internetconsultatie

Lees verder

Veilige opvanglocaties voor vluchtelingen

Veilige opvanglocaties voor vluchtelingen Het CIO heeft sinds oktober 2015 contact met het bestuur van het COA om te komen tot structurele afspraken met betrekking tot de vrijheid van godsdienst van, het voorkomen van discriminatie door en bijdragen aan integratie van vluchtelingen. Het CIO maakt zich zorgen over de uiteindelijke integratie van vluchtelingen in Nederland. Het CIO is van mening dat door enkel vanuit het seculier perspectief naar de vluchteling te kijken de identiteitsbepalende factor van religie wordt miskend. Deze speelt een grote rol van betekenis speelt in het leven van de vluchtelingen. Dat men in het land van herkomst is opgevoed met bepaalde omgangsvormen die anders zijn dan wij in de Westerse wereld gewend zijn. Anderzijds doordat men gewend is aan het wantrouwen van systemen, overheden en instituties. Samen met het OJCM, de commissie voor Joden, Moslims en Christenen van de Raad van Kerken, zet het CIO zich in voor

Lees verder

 • Home

Actueel

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (“CIO”) is een samenwerkingsverband van 28 christelijke kerken 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid.  
CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag