CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Laatste nieuws

Kerk en Veiligheid

Het is een jaarlijks terugkerend thema: de kerk en veiligheid. Ivm ook de hoogtijdagen van 🎄✨ reiken we u in samenwerking met het #nctv deze factsheet aan om het goede gesprek in uw parochie of kerkelijke gemeente te ondersteunen. Voor nadere vragen kunt u terecht bij onze secretaris Mr drs Daniëlle Woestenberg via de kanalen vermeld op deze site. Heb een mooie kerst samen!  

Lees verder

Jaardocument CIO 2017

Het CIO is actief op vele inhoudelijke dossiers en werkt samen met veel organisaties. In dit document vindt u een overzicht van de activiteiten uit 2017.

jaarstukken_CIO_2017

Lees verder

Gratis VOG

Sinds medio 2015 kent de overheid de regeling Gratis VOG. De VOG is onder voorwaarden gratis voor bepaalde doelgroepen. Om de kosten in de uitvoering van deze regeling te drukken heeft de overheid er voor gekozen om de gratis VOG – anders dan de betaalde VOG – alleen digitaal te verstrekken. Dat maakt dat de organisatie waarvoor de VOG wordt aangevraagd dient te beschikken over E-herkenning. Zoals een natuurlijk persoon dient te beschikken over BSN om een Digi-D aan te vragen, dient een rechtspersoon te beschikken over een KvK-nummer om van E-herkenning gebruik te kunnen maken. Hiertoe is inschrijving in het Handelsregister vereist. Juist daar wringt de schoen voor de kerkgenootschappen.

Lees verder

 • Home

Over het CIO

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (“CIO”) is een samenwerkingsverband van 28 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid. Het CIO heeft ten doel (Artikel II uit de regelen van het CIO):
 • De gemeenschappelijke bespreking, behandeling of afdoening door de participerende Kerken van op het terrein van Kerk en Overheid gelegen zaken, die daartoe hetzij door een of meer Kerken worden ingebracht; hetzij door het Contact eigener beweging ter hand worden genomen; hetzij door de Overheid bij het Contact aanhangig worden gemaakt en daar ter gemeenschappelijke behandeling worden aanvaard.
 • De gemeenschappelijke verzorging – door middel van commissies van het Contact – van daartoe aangewezen taken of belangen, waarbij er met name commissies zijn:
  • voor de geestelijke verzorging in de inrichtingen van het Ministerie van Justitie (CIO-J);
  • voor de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht (CIO-M);
  • voor de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg (CIO-G);
  • voor alle regelgeving die betrekking heeft op hetgeen gebeurt in of met de kerkelijke gebouwen (CIO-K);
  • voor het godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen (CIO-O).
Het Moderamen van het CIO is vergelijkbaar met een dagelijks bestuur. Het Moderamen vergadert 6 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de voorzitters van de Commissies per toerbeurt uitgenodigd om toe te lichten waar zij zich mee bezighouden.   De Plenaire Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden. De Plenaire Vergadering komt 4 keer per jaar bijeen.   Naast de Moderamenvergaderingen en de Plenaire Vergadering worden er Expertmeetings georganiseerd. In 2018 zijn er expertmeetings geweest over de ANBI en de implementatie van de AVG.   Jaarlijks wordt er een Kloosterkerkgesprek gehouden. Aan dit gesprek nemen bewindslieden uit Eerste en Tweede Kamer deel.   Onafhankelijk voorzitter van het CIO is drs. Jaap Smit. Secretaris is mr. drs. Daniëlle Woestenberg MA MA.  
CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag