Leden moderamen

Het Moderamen van het CIO is vergelijkbaar met een dagelijks bestuur

Drs. J. Smit

Onafhankelijk voorzitter

de heer E. van Voorden

Gereformeerde Gemeenten Penningmeester/Vice-voorzitter

de heer mr. J.C.G.M. Bakker​

Rooms-Katholieke Kerk

de heer E. van Middelkoop

Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)

de heer prof. dr. J.W. Sap

Protestantse Kerk in Nederland

de heer dr. R. de Reuver

Protestantse Kerk in Nederland

de heer R.E. Vis

Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

Vergaderdata

Post- en bezoekadres

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Secretariaat

Voor de pers

U kunt uw vragen per e-mail verzenden naar info@cioweb.nl.
Deze worden dan zo spoedig als mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51