Meer mogelijk voor kerkdiensten, op 1,5 meter afstand

Utrecht, 23 juni 2021 Meer mogelijk voor kerkdiensten, op 1,5 meter afstand Nu vanaf zaterdag 26 juni a.s. de rijksoverheid opnieuw versoepelingen doorvoert in de covid-19 maatregelen, is er ook ruimte om dit te doen ten aanzien van kerkdiensten. Het advies van CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen...

Lees verder

Meer mogelijk voor kerkdiensten, op 1,5 meter afstand

Utrecht, 23 juni 2021 Meer mogelijk voor kerkdiensten, op 1,5 meter afstand Nu vanaf zaterdag 26 juni a.s. de rijksoverheid opnieuw versoepelingen doorvoert in de covid-19 maatregelen, is er ook ruimte om dit te doen ten aanzien van kerkdiensten. scenario naar heropening samenleving Het...

Lees verder

Start campagne ‘Geef ons de ruimte’

Utrecht, 7 juni 2021 Start campagne ‘Geef ons de ruimte’ Op 1 juni j.l. is de campagne gestart om het Manifest met de titel ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte’ onder de aandacht te brengen van beleidsmakers en beslissers in politiek Den Haag. Het Manifest is ondertekend door 13 koepels...

Lees verder

Reactie CIO op het wetsvoorstel betreffende het verlenen van de bevoegdheid tot het sluiten van kerkgebouwen en besloten plaatsen (Kamerstuk 35817)

Utrecht, 29 april 2021 Reactie CIO (het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) op het wetsvoorstel betreffende het verlenen van de bevoegdheid tot het sluiten van kerkgebouwen en besloten plaatsen (Kamerstuk 35817) In de nu reeds een jaar durende periode waarin maatregelen het leven van mens en...

Lees verder

Reactie CIO (het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) op het wetsvoorstel betreffende het verlenen van de bevoegdheid tot het sluiten van kerkgebouwen en besloten plaatsen (Kamerstuk 35817)

In de nu reeds een jaar durende periode waarin maatregelen het leven van mens en samenleving dwongen zich rekenschap te geven van de ernst van de Covid-19 pandemie is het ook voor kerkelijke gemeenschappen pijnlijk geweest dat in kerkdiensten geen steun en bemoediging kon worden gegeven. Het CIO...

Lees verder

Routekaart kerken: voor kerkdiensten een eerste stap mogelijk

Bericht van het CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen dd 23 april 2021 Routekaart kerken: voor kerkdiensten een eerste stap mogelijk Tijdens de persconferentie op dinsdag 20 april j.l. is bekend gemaakt dat het kabinet besloten heeft om de eerste voorzichtige stap te zetten in het openingsplan...

Lees verder

Field labs en kerkdiensten

7 april 2021 Field labs en kerkdiensten Het CIO werkt aan de voorbereiding van een serie praktijkproeven met kerkdiensten in kerkgebouwen. Hierover vindt overleg plaats met de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel van deze praktijkproeven is te bezien...

Lees verder

Persbericht

Zondagavond 28 maart 2021 19.50 uur Persbericht Het CIO heeft kennis genomen van de beelden rond kerkgang in Urk en Krimpen aan den IJssel. Het CIO betreurt deze gang van zaken en wijst op de verantwoordelijkheid van de (lid)kerken zelf. Het CIO spreekt haar waardering uit voor het overgrote deel...

Lees verder

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 06 48 45 96 04

Voor de pers

Wij beantwoorden vragen van de pers bij voorkeur schriftelijk via de mail.

U kunt uw vragen mailen naar info@cioweb.nl. Deze worden dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51