Skip to main content

CIO

Justitie

CIO
Justitie


Over de commissie CIO-Justitie (CIO-J)

De commissie CIO-Justitie (CIO-J) is voor de overheid de vertegenwoordigster van de lidkerken en gesprekspartner inzake de geestelijke verzorging in de penitentiaire instellingen. De commissie CIO-J wordt daarbij door de overheid beschouwd als Zendende Instantie namens de protestantse (incl. Oud-Katholieke) kerken.

Taken

De commissie CIO-J stelt het beleidsplan voor het protestantse justitiepastoraat en het competentieprofiel van protestantse geestelijk verzorgers vast.
De commissie CIO-J is ook verantwoordelijk voor de werving, beoordeling van geschiktheid en keuze van protestantse geestelijk verzorgers en van (adjunct-)hoofden.

Voor geestelijk verzorgers uit de protestantse lidkerken van de commissie CIO-J geldt dat zij als protestants geestelijk verzorgers in de penitentiaire inrichtingen werken en daarmee alle protestantse stromingen moeten kunnen vertegenwoordigen.

Samenstelling

De commissie CIO-J stelt het beleidsplan voor het protestantse justitiepastoraat en het competentieprofiel van protestantse geestelijk verzorgers vast.
De commissie CIO-J is ook verantwoordelijk voor de werving, beoordeling van geschiktheid en keuze van protestantse geestelijk verzorgers en van (adjunct-)hoofden.

Voor geestelijk verzorgers uit de protestantse lidkerken van de commissie CIO-J geldt dat zij als protestants geestelijk verzorgers in de penitentiaire inrichtingen werken en daarmee alle protestantse stromingen moeten kunnen vertegenwoordigen.

Onze kernonderwerpen

  • De voorwaarden voor goede geestelijke verzorging in de inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • De uitvoering van het protestantse justitiepastoraat.
  • Het contact met de verantwoordelijke Minister of de Hoofddirectie DJI met betrekking tot de geestelijke verzorging in de inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Het bevorderen van humane detentie en een humaan detentieklimaat.

Verantwoordelijkheden binnen de Commissie CIO-Justitie

Voorzitter: mr. drs. F.J. Paas Ambtelijk secretaris: drs. J. Kapteyn Hoofdjustitiepredikant: drs. J.-G. Heetderks

Onze partners

De commissie CIO-J bevordert een nauwe samenwerking van het protestantse justitiepastoraat met de verschillende denominaties, met name met het rooms-katholieke en met het orthodoxe justitiepastoraat.
Daarnaast werkt het protestantse justitiepastoraat in de Dienst Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid samen met de islamitische, humanistische, joodse en boeddhistische geestelijke verzorging.
De vrijwilligers van het protestantse justitiepastoraat zijn administratief ondergebracht bij de organisatie Exodus, die voor begeleiding, deskundigheidsbevordering en verzekering zorgt.