CIO

Justitie

CIO
Justitie


CIO-J (Commissie van het CIO voor Justitie) is een commissie van het CIO, die verantwoordelijk is voor het beleid ter zake van het justitiepastoraat vanuit de protestantse kerken (waartoe in dit geval ook de Oud-katholieke Kerk in Nederland gerekend wordt) betreffende ingeslotenen in penitentiaire instellingen van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

CIO-J is voor de overheid de vertegenwoordigster van de lidkerken en gesprekspartner voor deze inzake de geestelijke verzorging in de penitentiaire instellingen. CIO-J wordt daarbij door de overheid beschouwd als Zendende Instantie namens de protestantse kerken.
CIO-J stelt het beleidsplan voor het protestantse justitiepastoraat en het competentieprofiel van protestantse geestelijk verzorgers vast.
CIO-J is ook verantwoordelijk voor de werving, beoordeling van geschiktheid en keuze van protestantse geestelijk verzorgers en van (adjunct-) hoofden.
Voor geestelijk verzorgers uit de protestantse lidkerken van CIO-J geldt dat zij als protestants geestelijk verzorgers in de penitentiaire inrichtingen werken en daarmee alle protestantse stromingen moeten kunnen vertegenwoordigen.

CIO-J vergadert samen met een vertegenwoordiger van de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI), aangezien de geestelijk verzorgers van beide stromingen aangestuurd worden door de Hoofdpredikant.

Zie voor het protestantse en rooms-katholieke justitiepastoraat ook: www.justitiepastoraat.nl

Voorzitter CIO-J: Mr. drs. F.J. Paas Secretaris: dhr. J. Kapteyn Hoofdjustitiepredikant: drs. J.-G. Heetderks

Post- en bezoekadres

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Secretariaat

Voor de pers

U kunt uw vragen per e-mail verzenden naar info@cioweb.nl.
Deze worden dan zo spoedig als mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51