Plenair

Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

Plenair
vergaderingen


Vergaderdata Plenair

Tijd: 10:30 uur
Plaats: Landelijk Dienstencentrum Protestantse kerk in Nederland, Joseph Haydnlaan 2a te Utrecht

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 0648459604

 

Extra info

Op aanvraag

Social media