CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Plenair

Vergaderdata

Plaats en tijd van samenkomst: 10.30 uur (Landelijk Dienstencentrum Protestantse kerk in Nederland, Joseph Haydnlaan 2a te Utrecht)
 • 9 juni 2017
 • 13 oktober 2017
 • 15 december 2017

Plenaire vergadering van het CIO

Leden Functie
drs. J. Smit voorzitter
mw. mr. drs. D.P.J. van Lith-Woestenberg Ma Ma Rooms-Katholieke Kerk / secretaris
de heer E. van Voorden Gereformeerde Gemeenten / penningmeester
W. Altink Kerk van de Zevende-Dags Adventisten
J.C.G.M. Bakker Rooms-Katholiek Kerkgenootschap
de heer A.E. Barsi Koptisch-Orthodoxe Kerk
de heer E. van de Beek Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
J. de Beij Anglicaanse Kerk
K.J. Bijleveld Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland
M.M. den Boer Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland
de heer A. Citgez Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland
mw. L.M. Delwel-Schiphorst Het Apostolisch Genootschap
de heer H. Feenstra Protestantse Kerk in Nederland
mr. H.J.R. Fijn Leger des Heils
de heer A. Fokker Gereformeerde Gemeenten in Nederland
de heer E. Friedeberg Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
de heer D. Glaudemans ABC-Gemeenten
prof. mr. J.J. Hallebeek Oud-Katholieke Kerk van Nederland
de heer A. van der Heiden Rafaël Nederland
mr. H. de Hek Christelijke Gereformeerde Kerken
mr. M.H. van Hoogstraten Algemene Doopsgezinde Sociëteit
mw. ds. W. Houweling Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
mevrouw mr. E. Ilik Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland
de heer P. de Jong Kerk van de Nazarener in Nederland
de heer H. van der Kamp Stichting “Orthodoxe Kerk in Nederland”
de heer N. Khalil Koptisch-Orthodoxe Kerk
mw. W.W. Koek-Faber Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
de heer W. Kolijn Gereformeerde Gemeenten in Nederland
mevrouw drs. A.E.H. van der Kolk Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)
de heer J. Koornberg Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
de heer M. Kroonenberg Het Apostolisch Genootschap
de heer E. van Middelkoop Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)
mw. Nanlohy-Matulessy Molukse Evangelische Kerk
mr. J.W.A. Nieuwenhuijsen Remonstrantse Broederschap
de heer B. Noteboom Hersteld Hervormde Kerk
ds. A.J. Plaisier Protestantse Kerk in Nederland
prof. mr. T.J. van der Ploeg Protestantse Kerk in Nederland
de heer D. Renger Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
Revd. A. Robinson-Muller Anglicaanse Kerk
ds. L.W.Ch. Ruijgrok Hersteld Hervormde Kerk
mw. drs. R. Sleebos Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
ds. W. Smouter Nederlands Gereformeerde Kerken
mr. A.A. Snijders Oud-Katholieke Kerk van Nederland
mevrouw S. Sordam Evangelische Broedergemeente
Mw. drs. H. Tjalma-den Oudsten Nederlands Gereformeerde Kerken
ds. W. Verdonk Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
de heer R.E. Vis Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap / Portugees-Israëlitische Gemeente
de heer J.M. Visser Gereformeerde Gemeenten in Nederland
de heer L.H.J. Westerop Rafaël Nederland
prof. dr. J. van Westrhenen Kerk van de Zevende-Dags Adventisten
mr. J.L.W.M. Zuijdwijk Rooms-Katholiek Kerkgenootschap

Waarnemers

mr. J. Broekhuizen secretaris CIO-K
drs. J. Aarnoudse voorzitter CIO-G
de heer E.J. Hendriks voorzitter CIO-O
de heer J. Suyver voorzitter CIO-J
brig. gen. b.d. M.A. van Ulden voorzitter CIO-M
mw. C.M.M. van Straaten secretaresse / notuliste
CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag