CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

CIO-Militair

Het CIO-M (Militair) is een ondercommissie van het CIO en heeft van de deelnemende kerkgenootschappen in het CIO de opdracht gekregen om op te treden als onverdeeld intermediair tussen kerk en overheid voor alle zaken de Protestantse Geestelijke Verzorging betreffende. Het CIO-M is dus een kerkelijke commissie die als gesprekspartner optreedt van Defensie. Hier ligt haar eerste taak. Het CIO-M bemoeit zich in adviserende zin met name met de manier waarop Defensie organisatorisch en personeel-technisch gestalte geeft aan de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV).

Wat betreft benoemingen worden predikanten gezonden door hun eigen kerkgenootschap en aangesteld door Defensie. De kerken dragen de kandidaten voor. PKN-predikanten worden bovendien in een voortraject extra beoordeeld door de sectie Kerk en Krijgsmacht bij deze kerk.

Het hoofd van Dienst is meer dan een primus inter pares en leidt de randvoorwaarden de dienst. Het CIO-M bemoeit zich hier in beginsel niet mee, tenzij de vrijheid van godsdienst en verkondiging in het geding is. Op het niveau van politieke leiding is het CIO-M voorwaarden scheppend bezig voor de vrijheid van religie en verkondiging.

Vanaf 1 januari 2013 is Ds. Klaas Henk Ubels Hoofdkrijgsmacht Predikant. Voorzitter van CIO-M is H. Morsink Bgen. b.d. Secretaris van de commissie is de heer mr. drs. H.C.F. van den Bergh.

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag