Skip to main content

CIO

Militair

CIO
Militair


CIO Militair

Over de Commissie CIO-M

De commissie CIO-M is het samenwerkingsorgaan van verscheidene protestantse kerken en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland inzake militaire aangelegenheden. De commissie CIO-M heeft als opdracht op te treden als onverdeeld intermediair tussen kerken en overheid voor alle zaken de Protestantse Geestelijke Verzorging (PGV) betreffende.

Onze vier kernonderwerpen

  • De commissie CIO-M treedt op als gesprekspartner voor de overheid, in casu het ministerie van Defensie.
  • De commissie CIO-M adviseert met name over de manier waarop Defensie organisatorisch en personeeltechnisch inhoud geeft aan de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV).
  • Daarnaast benoemt de commissie CIO-M de hoofdkrijgsmachtpredikant.
  • Ook is het CIO-M betrokken bij de werving en selectie van nieuwe krijgsmachtpredikanten.

Verantwoordelijkheden binnen de commissie CIO-M

Voorzitter: H. Morsink (Henk) Secretaris: mr drs. H.C.F. van den Berg (Chris)

Onze partners

De commissie CIO-M overlegt daar waar mogelijk en zinvol binnen het kader van de Gezamenlijke Zendende Instanties (GZI) met andere kerkelijke en levensbeschouwelijke zendende instanties, van Rooms-Katholieke, Joodse, Humanistische, Hindoe, Islamitische en Boeddhistische huize, waar het gaat over geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht.