CIO

Militair

CIO
Militair

Hoofdkrijgsmacht Predikant
Ds. Klaas Henk Ubels

Voorzitter van CIO-M
H. Morsink Bgen. b.d.

Secretaris
Dhr. mr. drs. H.C.F. van den Bergh.


CIO Militair

Het CIO-M (Militair) is een ondercommissie van het CIO en heeft van de deelnemende kerkgenootschappen in het CIO de opdracht gekregen om op te treden als onverdeeld intermediair tussen kerk en overheid voor alle zaken de Protestantse Geestelijke Verzorging betreffende. Het CIO-M is dus een kerkelijke commissie die als gesprekspartner optreedt van Defensie. Hier ligt haar eerste taak. Het CIO-M bemoeit zich in adviserende zin met name met de manier waarop Defensie organisatorisch en personeel-technisch gestalte geeft aan de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV).

Wat betreft benoemingen worden predikanten gezonden door hun eigen kerkgenootschap en aangesteld door Defensie. De kerken dragen de kandidaten voor. PKN-predikanten worden bovendien in een voortraject extra beoordeeld door de sectie Kerk en Krijgsmacht bij deze kerk.

Het hoofd van Dienst is meer dan een primus inter pares en leidt de randvoorwaarden de dienst. Het CIO-M bemoeit zich hier in beginsel niet mee, tenzij de vrijheid van godsdienst en verkondiging in het geding is. Op het niveau van politieke leiding is het CIO-M voorwaarden scheppend bezig voor de vrijheid van religie en verkondiging.

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media