CIO

 Onderwijs

CIO
Onderwijs


Godsdienstig onderwijs op Openbare Scholen

Het CIO is namens de gezamenlijke kerken betrokken bij de organisatie van godsdienstonderwijs op openbare scholen (GVO – godsdienstig vormingsonderwijs) vanuit de kerken en werkt daarbij samen met vertegenwoordigers van andere godsdiensten en het Humanistisch Verbond.

Ouders kunnen in Nederland kiezen voor een bijzondere school die past bij hun geloof of levensovertuiging, of voor de openbare school. Al sinds 1857 hebben zij in dat geval wettelijk (artikel 50 en 51 WPO) het recht om de openbare basisschool te vragen om godsdienstonderwijs (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO) voor hun kinderen. De lessen worden gegeven door docenten die verbonden zijn aan kerken, moskeeën of humanistische organisaties. De ouders kunnen daarbij kiezen voor de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van hun voorkeur. Meestal gaat het om een of twee uur per week. De lessen zijn alleen bedoeld voor de leerlingen die zich hiervoor opgeven.

Meer informatie over GVO en HVO

Protestants-Christelijk GVO

Voorzitter van de Commissie CIO-Onderwijs is mevrouw drs. A.E.H. van der Kolk, secretaris is de heer dr. G. van der Hoek.

Post- en bezoekadres

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Secretariaat

Voor de pers

U kunt uw vragen per e-mail verzenden naar info@cioweb.nl.
Deze worden dan zo spoedig als mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51