Skip to main content

CIO

 Onderwijs

CIO
Onderwijs


Over de Commissie CIO-O

Ouders kunnen in Nederland kiezen voor een bijzondere school die past bij hun geloof of levensovertuiging, of voor de openbare school. In het tweede geval hebben zij volgens artikel 50 en 51 van de WPO het recht om de openbare basisschool te vragen om godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO) aan hun kinderen te laten geven.
De commissie Onderwijs van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken treedt op als zendende instantie voor de protestantse kerken/geloofsgemeenschappen. Deze betrokkenheid krijgt gestalte via de relatie van CIO-O met PC GVO, de stichting die het protestants-christelijk onderwijs op de openbare scholen verzorgt.

Onze kernonderwerpen

  • Overleg met en advisering van PC GVO.
  • Ontwikkelingen die te maken hebben met de verhouding kerk–staat–onderwijs.

Verantwoordelijkheden binnen de commissie CIO-O

Voorzitter: mevrouw drs. A.E.H. van der Kolk
Secretaris: de heer K. van Walsem

Onze partners

  • PC GVO, de stichting die als werkgever fungeert voor de docenten die het protestants-christelijk onderwijs op de openbare basisscholen geven, zie GVO (pcgvo.nl).

  • Het Centrum voor Vormingsonderwijs, waarin de diverse godsdienstige en humanistische denominaties samenwerken wat betreft de gezamenlijke belangen. Zie Vormingsonderwijs: aandacht voor levensvragen op openbare basisschool.

  • Deputaten kerk en overheid van de diverse kerkelijke denominaties.

  • Leden van de Eerste en Tweede Kamer die onderwijs in hun portefeuille hebben.

  • De onderwijsraad.