CIO

Kerkgebouwen

CIO
Kerkgebouwen

Voorzitter:
Mr. J.C.G.M. Bakker.

Secretaris:
Mr. J. Broekhuizen.

p/a PLDC
Postbus 8370
3503 RJ Utrecht
tel: 030 – 880 1440
fax: 030 880 1446
cio-k@pkn.nl


Godsdienstig onderwijs op Openbare Scholen

In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft het CIO een commissie ingesteld naar aanleiding van toenmalige ontwikkelingen in het Monumentenbeleid. Dit werd de commissie CIO-K (kerkgebouwen). In de loop der jaren is het takenpakket flink uitgebreid.

Het CIO-K vergadert vijf keer per jaar in het Protestants Dienstencentrum te Utrecht en éénmaal per jaar op locatie op uitnodiging van 1 van de leden.

De belangrijkste onderwerpen die CIO-K op dit moment onderhanden heeft zijn de volgende: Bouwbesluit 2012; Basishulpverlening en Arbo-ontwikkelingen; Energie, ANBI/Geefwet, Vrijwilligersvergoedingen, Betalingsverkeer (SEPA), BTW en Monumentenbeleid.

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 06 48 45 96 04

Voor de pers

Wij beantwoorden vragen van de pers bij voorkeur schriftelijk via de mail.

U kunt uw vragen mailen naar info@cioweb.nl. Deze worden dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51