Skip to main content

CIO

Kerkelijke gebouwen

CIO
Kerkelijke gebouwen

Voorzitter:
Mr. J.C.G.M. Bakker.

Secretaris:
Mr. J. Broekhuizen.

p/a PLDC
Postbus 8370
3503 RJ Utrecht
info@cioweb.nl


Kerkelijke gebouwen

In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft het CIO een commissie ingesteld naar aanleiding van toenmalige ontwikkelingen in het Monumentenbeleid. Dit werd de commissie CIO-K (kerkgebouwen). In de loop der jaren is het takenpakket flink uitgebreid.

Het CIO-K vergadert vijf keer per jaar in het Protestants Dienstencentrum te Utrecht en éénmaal per jaar op locatie op uitnodiging van 1 van de leden.

De belangrijkste onderwerpen die CIO-K op dit moment onderhanden heeft zijn de volgende: Bouwbesluit 2012; Basishulpverlening en Arbo-ontwikkelingen; Energie, ANBI/Geefwet, Vrijwilligersvergoedingen, Betalingsverkeer (SEPA), BTW en Monumentenbeleid.