ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen

ANBI

Sinds 1 januari 2008 is er een regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Voorafgaand aan deze regeling sloten de samenwerkende Nederlandse Kerken in het CIO een convenant met de Belastingdienst. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het toezicht op en de toepassing van de ANBI-regelingen op de kerkelijke instellingen.

Welke kerkgenootschappen beschikken over een groepsbeschikking?

Op wie is de ANBI-regeling van toepassing?

Als een kerkgenootschap over een groepsbeschikking beschikt dan heeft deze betrekking op het kerkgenootschap en haar zelfstandige onderdelen, zoals plaatselijke gemeenten, parochies en caritas-instellingen. Ook instellingen die tot de invloedsfeer van het kerkgenootschap behoren kunnen onder een groepsbeschikking vallen, mits ook deze een algemeen nuttige doelstelling hebben.

Wat moeten kerkgenootschappen zelf doen?

Op deze pagina vind u de actuele informatie over de ANBI-regeling voor kerkbestuurders, voogden, penningmeesters etc.

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 0648459604

 

Extra info

Op aanvraag

Social media