CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

ANBI

Sinds 1 januari 2008 is er een regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Voorafgaand aan deze regeling sloten de samenwerkende Nederlandse Kerken in het CIO een convenant met de Belastingdienst. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het toezicht op en de toepassing van de ANBI-regelingen op de kerkelijke instellingen.

Welke kerkgenootschappen beschikken over een groepsbeschikking?

De deelnemende kerkgenootschappen staan op deze lijst

Op wie is de ANBI-regeling van toepassing?

Als een kerkgenootschap over een groepsbeschikking beschikt dan heeft deze betrekking op het kerkgenootschap en haar zelfstandige onderdelen, zoals plaatselijke gemeenten, parochies en caritas-instellingen. Ook instellingen die tot de invloedsfeer van het kerkgenootschap behoren kunnen onder een groepsbeschikking vallen, mits ook deze een algemeen nuttige doelstelling hebben.

Wat moeten kerkgenootschappen zelf doen?

Op deze pagina vind u de actuele informatie over de ANBI-regeling voor kerkbestuurders, voogden, penningmeesters etc.

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag