Skip to main content

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen

ANBI

Sinds 1 januari 2008 is er een regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Voorafgaand aan deze regeling sloten de samenwerkende Nederlandse Kerken in het CIO een convenant met de Belastingdienst. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het toezicht op en de toepassing van de ANBI-regelingen op de kerkelijke instellingen.

Welke kerkgenootschappen beschikken over een groepsbeschikking?

Algemene informatie over de randvoorwaarden voor een ANBI is te vinden op de website van de belastingdienst.

Houdt u er rekening mee dat voor kerkgenootschappen enkele specifieke bepalingen gelden.  Informatie hierover kunt u verkrijgen bij het landelijke of regionale bureau van uw eigen kerkgenootschap.

De volgende kerkgenootschappen zijn aangesloten bij CIO-ANBI

 • ABC-Gemeenten

 • Algemene Doopsgezinde Sociëteit

 • Anglicaanse Kerk in Nederland

 • Bond van Vrije Evangelische Gemeenten

 • Christelijke Gereformeerde Kerken

 • Evangelische Broedergemeente

 • Gereformeerde Gemeenten

 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland

 • Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt

 • Hersteld Hervormde Kerk

 • Het Apostolisch Genootschap

 • Kerk van de Nazarener

 • Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten (Ned. Unie)

 • Koptisch-Orthodoxe Kerk

 • Leger des Heils

 • Nederlands Gereformeerde Kerken

 • Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom

 • Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

 • Oud-Katholieke Kerk van Nederland

 • Protestantse Kerk in Nederland

 • R.K. Kerkgenootschap

 • Rafaël Nederland

 • Remonstrantse Broederschap

 • Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland

 • Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland

 • Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

 • Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland

 • Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB