CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

Laatste nieuws

Communiqué van de Religieuze organisaties bij de versoepeling van de Corona maatregelen.

Op 1 juni staat de Nederlandse overheid een versoepeling van de Corona-maatregelen toe voor diverse sectoren. De religieuze organisaties in Nederland hebben eerder opgeroepen tot beperking van de fysieke bijeenkomsten in lijn met de beperkingen van de overheid.  Nu de volksgezondheidssituatie het toelaat, is ook een behoedzame hervatting van de erediensten een logische stap. In […]

Lees verder

Informeren, Reserveren en Placeren, vanaf 1 juni voorzichtig gaan proberen…

Het kabinet heeft bekend gemaakt samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn en mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, mogelijk zijn. De bescherming van de medemens en de overbelasting van de zorg is een blijvend punt van aandacht en zorg. […]

Lees verder

Paasboodschap minister voor eredienst: alleen samen komen we hier doorheen.

Op 9 april was er weer een wekelijk bijpraat moment van enkele vertegenwoordigers van de kerkelijke wereld met de minister voor de eredienst (John Bakker (RKK), Jurjen de Groot (PKN), Roel Kuiper (CKv/NGK), Peter Schalk (Reformatorische Kerken), Jan Wolsheimer (Evangelische Kerken) en Daniëlle Woestenberg (CIO). Hierbij is onder andere gesproken over de waardevolle maatschappelijke bijdragen en geestelijke zorg, […]

Lees verder

 • Home

Over het CIO

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (“CIO”) is een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid. Het CIO heeft ten doel (Artikel II uit de regelen van het CIO):
 • De gemeenschappelijke bespreking, behandeling of afdoening door de participerende Kerken van op het terrein van Kerk en Overheid gelegen zaken, die daartoe hetzij door een of meer Kerken worden ingebracht; hetzij door het Contact eigener beweging ter hand worden genomen; hetzij door de Overheid bij het Contact aanhangig worden gemaakt en daar ter gemeenschappelijke behandeling worden aanvaard.
 • De gemeenschappelijke verzorging – door middel van commissies van het Contact – van daartoe aangewezen taken of belangen, waarbij er met name commissies zijn:
  • voor de geestelijke verzorging in de inrichtingen van het Ministerie van Justitie (CIO-J);
  • voor de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht (CIO-M);
  • voor de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg (CIO-G);
  • voor alle regelgeving die betrekking heeft op hetgeen gebeurt in of met de kerkelijke gebouwen (CIO-K);
  • voor het godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen (CIO-O).
Het Moderamen van het CIO is vergelijkbaar met een dagelijks bestuur. Het Moderamen vergadert 6 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de voorzitters van de Commissies per toerbeurt uitgenodigd om toe te lichten waar zij zich mee bezighouden. De Plenaire Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden. De Plenaire Vergadering komt 4 keer per jaar bijeen. Naast de Moderamenvergaderingen en de Plenaire Vergadering worden er Expertmeetings georganiseerd. In 2018 zijn er expertmeetings geweest over de ANBI en de implementatie van de AVG. Jaarlijks wordt er een Kloosterkerkgesprek gehouden. Aan dit gesprek nemen bewindslieden uit Eerste en Tweede Kamer deel. Onafhankelijk voorzitter van het CIO is drs. Jaap Smit. Secretaris is mr. drs. Daniëlle Woestenberg MA MA.
CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag