Skip to main content

Welkom

HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN (“CIO”) IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN 26 CHRISTELIJKE KERKEN EN 2 JOODSE GEMEENSCHAPPEN EN BEHARTIGT HUN GEMEENSCHAPPELIJKE BELANGEN BIJ DE (RIJKS)OVERHEID.

Over het CIO

Over het CIO Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (“CIO”) is een samenwerkingsverband van 26 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid.

VOG

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een instrument van de overheid om uw kerkgenootschap te helpen om een veilige sociale omgeving te creëren. Het is niet wettelijk verplicht.
Er zijn inmiddels wel veel landelijke kerkgenootschappen die hun lokale gemeenschappen adviseren of voorschrijven om met VOG’s te werken.