Welkom

Interkerkelijk contact
in overheidszaken

In de media


“Houd alle kerkdiensten digitaal”

Kerstboodschap minister Grapperhaus

In deze kerstboodschap (zie video) doet minister Grapperhaus een indringend beroep op de achterban van het CIO om alle kerkdiensten digitaal te houden.  De minister heeft zijn waardering uitgesproken voor kerkgemeenschappen die dit doen en zo op een veilige en inventieve manier Kerst vieren.
CIO gaf vorige week als dringend advies aan de aangesloten kerkgenootschappen “blijf zoveel mogelijk thuis en woon de kerkdienst via de digitale middelen bij”.  (brief van 15 december jl. – te vinden in afzonderlijk bericht op deze website).
De voorzitter van CIO verwees daarbij naar onze gezamenlijke verantwoordelijkheid in deze zware tijden. 
CIO gaf verder aan: als het toch noodzakelijk is om een fysieke bijeenkomst te houden, dan met maximaal dertig personen en met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM.

Utrecht, 23 december 2020.

Over het CIO


Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (“CIO”) is een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid.

Het CIO heeft ten doel (Artikel II uit de regelen van het CIO):

 • De gemeenschappelijke bespreking, behandeling of afdoening door de participerende Kerken van op het terrein van Kerk en Overheid gelegen zaken, die daartoe hetzij door een of meer Kerken worden ingebracht; hetzij door het Contact eigener beweging ter hand worden genomen; hetzij door de Overheid bij het Contact aanhangig worden gemaakt en daar ter gemeenschappelijke behandeling worden aanvaard.
 • De gemeenschappelijke verzorging – door middel van commissies van het Contact – van daartoe aangewezen taken of belangen, waarbij er met name commissies zijn:
  • voor de geestelijke verzorging in de inrichtingen van het Ministerie van Justitie (CIO-J);
  • voor de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht (CIO-M);
  • voor de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg (CIO-G);
  • voor alle regelgeving die betrekking heeft op hetgeen gebeurt in of met de kerkelijke gebouwen (CIO-K);
  • voor het godsdienstonderwijs op de openbare basisscholen (CIO-O).

Het Moderamen van het CIO is vergelijkbaar met een dagelijks bestuur. Het Moderamen vergadert 6 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden de voorzitters van de Commissies per toerbeurt uitgenodigd om toe te lichten waar zij zich mee bezighouden.

De Plenaire Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leden. De Plenaire Vergadering komt 4 keer per jaar bijeen.

Naast de Moderamenvergaderingen en de Plenaire Vergadering worden er Expertmeetings georganiseerd. In 2018 zijn er expertmeetings geweest over de ANBI en de implementatie van de AVG.

Jaarlijks wordt er een Kloosterkerkgesprek gehouden. Aan dit gesprek nemen bewindslieden uit Eerste en Tweede Kamer deel.

Onafhankelijk voorzitter van het CIO is drs. Jaap Smit. Secretaris is mr. drs. Daniëlle Woestenberg MA MA.

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 0648459604

 

Extra info

Op aanvraag

Social media