Skip to main content

Eerste advies CIO n.a.v. maatregelen die op vrijdag 26 november a.s. zijn bekend gemaakt.

Advent op een verantwoorde wijze vieren

Tijdens de persconferentie gisteren, 26 november jl., zijn aanvullende strengere maatregelen bekend gemaakt. Doel is het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen.  De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag door, maar met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten vanaf 17 uur en de essentiële winkels vanaf 20 uur.

Deze maatregelen gaan in op zondagmorgen 28 november om 05.00 uur. Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.

In dit eerste advies wordt ingegaan op de gevolgen voor de kerkdiensten die op zondag na 17 uur plaatsvinden of nog niet zijn afgelopen.  In het begin van de komende week zal dit advies verder worden aangevuld, wanneer alle achterliggende stukken zijn gepubliceerd en bestudeerd.

  • Advies van CIO van 17 november 2021, aangevuld op 24 november, blijft van kracht.
    Wij verwijzen naar de 7 punten van dit uitgebrachte advies.  Het nauwkeurig opvolgen van de – nu wettelijk verplichte – anderhalve meter afstand tijdens kerkdiensten, het opvolgen van de basisregels en de andere adviezen blijven van groot belang.  Dit advies is te vinden op www.cioweb.nl

  • Kerkdiensten na 17 uur.
    De minister van Justitie en veiligheid heeft tijdens een overleg een dringend beroep gedaan op de kerken en andere religieuze koepels om navolging te geven aan de regels die met ingang van zondagmorgen 28 november a.s. in werking treden.  Tijdens de beantwoording van vragen na afloop van de persconferentie heeft de minister-president eenzelfde appel op de kerken gedaan.

    Het CIO doet een dringende oproep aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen om alternatieve mogelijkheden te benutten voor de kerkdiensten die na 17 uur beginnen of nog niet afgelopen zijn, zoals een digitale uitzending van deze diensten of, waar dit niet goed mogelijk is, een eerder aanvangstijdstip te kiezen.  Voor morgenmiddag en –avond is het begrijpelijk dat dit een extra inspanning zal vragen.

    Het betreft een dringende oproep, geen wettelijke verplichting. Wanneer er zwaarwegende redenen zijn om een kerkdienst na 17 uur te laten plaatsvinden, zijn alle overige maatregelen van toepassing zoals onder 1 bedoeld en in ons eerdere advies uitgewerkt.

Advent

Komende zondag, 28 november, is de eerste van de 4 zondagen van de Advent: de tijd van verwachten en toeleven naar het Kerstfeest. Wij hopen dat we ondanks deze verscherpte maatregelen een goede adventstijd mogen beleven. Wanneer de maatregelen voldoende effect zullen hebben, zal het hopelijk mogelijk zijn om op een gepaste wijze het Kerstfeest te vieren.