Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van digitale kerkdiensten

Bericht en brief voorzitter CIO 15 december 2020

Utrecht, 15 december 2020

Het CIO heeft kennisgenomen van de toespraak van minister-president Rutte op maandagavond 14 december jl. Ons land is in een lockdown gekomen.

Het is duidelijk dat het ter bestrijding van de covid-19 pandemie noodzakelijk is voor de periode tot 19 januari a.s. extra maatregelen te nemen. Het CIO adviseert de kerkgenootschappen nadrukkelijk hieraan een bijdrage te leveren.

Het CIO doet de volgende dringende aanbevelingen bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen, die een aanscherping vormen op eerdere adviezen:

  1. Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.
  2. Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief “personeel”).

Hierbij gelden verder alle gebruikelijke voorschriften over afstand houden, placeren, handen wassen en andere voorschriften van het RIVM.

Zie ook de brief van de voorzitter van CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen.

Post- en bezoekadres

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Secretariaat

Voor de pers

U kunt uw vragen per e-mail verzenden naar info@cioweb.nl.
Deze worden dan zo spoedig als mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51