Skip to main content

De ernst van COVID-19 vraagt aanpassing en maatwerk van kerken

Vandaag heeft er een overleg plaatsgevonden tussen minister Grapperhaus en vertegenwoordigers van verschillende lidkerken van het CIO. De ernst van de oplopende besmettingen in Nederland is samen onder ogen gezien. Ook is gesproken over de zorgen van kerken over de sterke beperkingen die gelden voor erediensten.

Bij kerken is er een bereidheid het aantal bezoekers in kerkdiensten substantieel af te schalen. Hierbij is het dringende advies van 5 oktober leidend, inclusief het dragen van mondkapjes en het beperken van zingen. 

Het CIO vraagt van kerken hun verantwoordelijkheid te nemen als deel van de Nederlandse samenleving en met inachtneming van de eigen plaatselijke situatie het aantal bezoekers terug te brengen, zo  mogelijk en bij voorkeur tot het maximum van 30. 

De minister sloot aan bij de dringende oproep van de minister-president aan alle Nederlanders om hun gedrag aan te passen. Bij verder oplopende besmettingscijfers zullen nieuwe maatregelen nodig zijn. Afgesproken is dat het gesprek met de minister op korte termijn wordt voortgezet over mogelijk  maatwerk bij de wijze waarop erediensten georganiseerd worden. Het gesprek wordt in deze samenstelling woensdag voortgezet.