Skip to main content

Bericht 29 september 2020 omtrent nieuwe maatregelen

Op 28 september heeft een delegatie van de kerken een gesprek gehad met Minister Grapperhaus over de nieuwe maatregelen in verband met de toenamen van Covid-19 besmettingen in Nederland.

Het kabinet heeft bevestigt dat de nieuwe maatregelen niet gelden voor religieuze bijeenkomsten. Echter de maatregelen raken natuurlijk wel het gemeenschapsleven en de activiteiten rondom de vieringen: immer de huiskamer, een feest na een zegening of een doop en beperking van reisactiviteiten naar de grote steden in de Randstand gelden in algemene zin wel. De komende drie weken gelden de nu afgegeven maatregelen.

Komende weken hervatten wij de gesprekken met het ministerie van JenV. In verband met de actuele ontwikkelingen en eventuele verdere maatregelen. Ook bespreken we een perspectief op het najaar (lees: kerst).

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het CIO via het mailadres dat u hier op de website vindt.