Utrecht, 18 december 2021

Eerste reactie van CIO op persconferentie van zaterdagavond 18 december j.l.

Het CIO doet de volgende dringende aanbevelingen aan de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen, die een aanscherping betekenen op eerdere adviezen.
  • Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.

  • Als er redenen zijn – in uitzonderlijke gevallen – om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief “personeel”).
Hierbij gelden verdere alle voorschriften over veilige afstand, 1,5 meter, placeren, handen wassen en de andere basisregels. Voor morgen, zondag 19 december, stelt CIO voor om zoveel als mogelijk al aan het bovenstaande gevolg te geven. Dit advies zal begin volgende week worden aangevuld.

Post- en bezoekadres

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Secretariaat

Voor de pers

U kunt uw vragen per e-mail verzenden naar info@cioweb.nl.
Deze worden dan zo spoedig als mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51