CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

 • Home
 • Nieuws
 • eHerkenning beveiligingsniveau 3: het kan nog niet…

eHerkenning beveiligingsniveau 3: het kan nog niet…

Het secretariaat van het CIO werkt samen met Logius, het ministerie van BZK en andere partijen aan een oplossing. Zodra deze er is, communiceren wij dit via verschillende kanalen.  

Voor nu is relevant om te weten dat eHerkenning voor kerken -nog- niet beschikbaar is op beveiligingsniveau 3. Het probleem is onderkend… 

https://www.eherkenning.nl/vraag-antwoord

De loonbetalingsheffing over de maand februari 2020 zou -voor kerken die gebruik maken van het BelastingPortaal- gedaan moeten worden  met gebruik van een eHerkenningmiddel op beveiligingsniveau 3.[1] Ook andere overheidsinstellingen (UWV, RVO.nl, etc) maken gebruik van eHerkenning en dit aantal neemt alleen maar toe.
Het CIO is al sinds 2014 in gesprek om voor de kerkgenootschappen te komen tot een model, zodat zij ook kunnen werken met eHerkenning. De validatie van de natuurlijke personen die gerechtigd zijn om namens de rechtspersoon op te treden, is hierbij het grootste probleem.

[1] Kerken die op dit moment gebruik maken van de papieren aanvraagmethode van de belastingdienst, kunnen dat ook in de toekomst voortzetten.

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht
   info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag