eHerkenning beveiligingsniveau 3: het kan nog niet…

Het secretariaat van het CIO werkt samen met Logius, het ministerie van BZK en andere partijen aan een oplossing. Zodra deze er is, communiceren wij dit via verschillende kanalen.  

Voor nu is relevant om te weten dat eHerkenning voor kerken -nog- niet beschikbaar is op beveiligingsniveau 3. Het probleem is onderkend… 

https://www.eherkenning.nl/vraag-antwoord

De loonbetalingsheffing over de maand februari 2020 zou -voor kerken die gebruik maken van het BelastingPortaal- gedaan moeten worden  met gebruik van een eHerkenningmiddel op beveiligingsniveau 3.[1] Ook andere overheidsinstellingen (UWV, RVO.nl, etc) maken gebruik van eHerkenning en dit aantal neemt alleen maar toe.
Het CIO is al sinds 2014 in gesprek om voor de kerkgenootschappen te komen tot een model, zodat zij ook kunnen werken met eHerkenning. De validatie van de natuurlijke personen die gerechtigd zijn om namens de rechtspersoon op te treden, is hierbij het grootste probleem.

[1] Kerken die op dit moment gebruik maken van de papieren aanvraagmethode van de belastingdienst, kunnen dat ook in de toekomst voortzetten.

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media