Skip to main content

Einde aan beperkende maatregelen voor kerkelijk leven vanaf 25 februari a.s.

CIO brengt het onderstaande advies uit aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen:

Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. heeft de minister van VWS bekend gemaakt dat in Nederland op 25 februari a.s. nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie komen te vervallen: normale sluitingstijden, nergens meer de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapjesplicht meer.  Ook het coronatoegangsbewijs wordt dan afgeschaft.

Voor 15 maart a.s. is een volgend ‘weegmoment” aangekondigd.

De minister merkte daarbij ook het volgende op: “ook al vallen een hoop regels weg, de basisadviezen blijven belangrijk, juist nu. Je ziet ze bij elke persconferentie in beeld staan: handen wassen helpt enorm, ventileer goed, hoest en nies in je elleboog, haal je vaccin of je boosterprik als je dat nog niet hebt gedaan. Afstand houden, mondkapje, ook als het niet meer overal hoeft, blijft wel degelijk verstandig”.

Kerkdiensten

Voor kerkdiensten betekent dit dat met ingang van 25 februari a.s. geen beperkingen meer zullen gelden over aantallen kerkgangers omdat de verplichte 1,5m afstand is komen te vervallen.

Wel zal het hanteren van de basisregels belangrijk blijven en ook het zorgen voor voldoende ventilatie. Ook een goede routing in het kerkgebouw blijft een aandachtspunt.

Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid is gewenst: wanneer dit in het kerkgebouw mogelijk is, verdient het overweging om deel van de zitplaatsen op 1,5m te blijven aanbieden.

Voor aanstaande zondag 20 februari zijn de huidige maatregelen van toepassing. De versoepelingen die op vrijdag 18 februari ingaan, zijn van toepassing op locaties waar het tonen van een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is. Voor kerkdiensten is het tonen van een CTB niet verplicht, vandaar dat deze versoepelingen niet voor de kerkdiensten van aankomende zondag gelden.

Overige kerkelijke activiteiten, nadere uitwerking

Ook voor de overige kerkelijke activiteiten (jeugdwerk, maaltijden, inloop, ontmoeting en andere bijeenkomsten) zal met ingang van 25 februari a.s. van de verruimde mogelijkheden gebruik gemaakt kunnen worden.

Het advies om het aantal bezoekers dat thuis wordt ontvangen te beperken tot 4 personen is per 15 februari jl. al komen te vervallen. Dit betekent dat kringen e.d. eventueel ook weer thuis kunnen samenkomen.

Naar aanleiding van vragen wordt nu al vermeld dat de grens van 500 bezoekers niet van toepassing zal zijn op kerkdiensten.

In de loop van volgende week zal CIO een aantal nader uitgewerkte aandachtspunten publiceren.
Zie voor meer informatie: