7 april 2021

Field labs en kerkdiensten

Het CIO werkt aan de voorbereiding van een serie praktijkproeven met kerkdiensten in kerkgebouwen. Hierover vindt overleg plaats met de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doel van deze praktijkproeven is te bezien hoe op een veilige en verantwoorde manier kerkgangers aan een kerkdienst kunnen deelnemen.  Het is mogelijk dat de uitkomsten van deze praktijkproeven leiden tot aanpassingen in de protocollen voor veilige en verantwoorde kerkdiensten.   

Voor deelname aan deze praktijkproeven worden door het CIO een aantal kerkbesturen benaderd uit de hele achterban van het CIO. Ook wordt gekeken naar verschillende typen kerkgebouw (groot, klein, monumentaal) en naar de specifieke inhoud van de vieringen. Over het moment waarop deze praktijkproeven daadwerkelijk gaan plaatsvinden is nu nog geen informatie beschikbaar. Die volgt binnenkort.

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 06 48 45 96 04

Voor de pers

Wij beantwoorden vragen van de pers bij voorkeur schriftelijk via de mail.

U kunt uw vragen mailen naar info@cioweb.nl. Deze worden dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51