Skip to main content
7 april 2021

Field labs en kerkdiensten

Het CIO werkt aan de voorbereiding van een serie praktijkproeven met kerkdiensten in kerkgebouwen. Hierover vindt overleg plaats met de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doel van deze praktijkproeven is te bezien hoe op een veilige en verantwoorde manier kerkgangers aan een kerkdienst kunnen deelnemen.  Het is mogelijk dat de uitkomsten van deze praktijkproeven leiden tot aanpassingen in de protocollen voor veilige en verantwoorde kerkdiensten.   

Voor deelname aan deze praktijkproeven worden door het CIO een aantal kerkbesturen benaderd uit de hele achterban van het CIO. Ook wordt gekeken naar verschillende typen kerkgebouw (groot, klein, monumentaal) en naar de specifieke inhoud van de vieringen. Over het moment waarop deze praktijkproeven daadwerkelijk gaan plaatsvinden is nu nog geen informatie beschikbaar. Die volgt binnenkort.