Handreiking voor kerken over maatregelen ter bestrijding van het coronavirus

Utrecht, 11 oktober 2022.

CIO heeft een handreiking gepubliceerd ten behoeve van de 31 kerkgenootschappen die bij CIO zijn aangesloten.

Met deze handreiking geeft CIO invulling aan de vraag van de rijksoverheid om te komen met plannen voor het geval de covidbesmettingen weer toenemen.

De handreiking is ingedeeld in de 4 fases die de overheid onderscheidt: basismaatregelen, preventiemaatregelen, interventiemaatregelen en noodremmaatregelen. Per fase worden concrete stappen vermeld.

In de handreiking wordt bijzondere aandacht gevraagd voor kwetsbare personen.  Ook worden de basismaatregelen om verspreiding van het coronavirus met nadruk vermeld.

De 31 landelijke kerkgenootschappen zorgen zelf voor de berichtgeving aan tot hun kerkgenootschap behorende plaatselijke kerken, parochies en gemeenten. Evt. vragen van kerkbesturen over deze handreiking kunnen worden gericht aan het landelijk bureau, of de regionale bureaus (bisdommen) van het eigen kerkgenootschap.

Post- en bezoekadres

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Secretariaat

Voor de pers

U kunt uw vragen per e-mail verzenden naar info@cioweb.nl.
Deze worden dan zo spoedig als mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51