• Home
  • Archief
  • Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties”

Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties”

“Schieten met een kanon op een mug“.

Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’ is in consultatie gegaan. Dat maakte het Ministerie van Justitie & Veiligheid vlak voor de kerst bekend. (https://www.internetconsultatie.nl/transparantiemaatschappelijkeorganisaties).

Doel van het conceptwetsvoorstel is om geldstromen uit onvrije landen inzichtelijk te maken (een ambitie uit het regeerakkoord) en verstoring van de openbare orde te voorkomen.

Kort samengevat bepaalt het conceptwetsvoorstel dat een donateur van een gift van 15.000 euro of hoger met naam en toenaam vermeld moet worden op de website van de maatschappelijke organisatie die de gift heeft ontvangen. CIO en de SBF-partners vinden dit wetsvoorstel onacceptabel en willen het zo snel mogelijk van tafel.

In het regeerakkoord staat dat moet worden voorkomen dat via geldstromen vanuit het buitenland naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht en dat deze geldstromen daartoe meer transparant moeten worden gemaakt. Het wetsvoorstel is een uitwerking hiervan en is bedoeld om de vergroting van transparantie van geldstromen naar maatschappelijke (waaronder religieuze) organisaties te regelen.

De manier waarop deze passage uit het regeerakkoord in het wetsvoorstel is uitgewerkt is onacceptabel. Het recht om in stilte goed te doen wordt met voeten getreden. Het conceptwetsvoorstel is schadelijk voor de privacy van donateurs en hun veiligheid. Het brengt de geefbereidheid in gevaar, tast het maatschappelijk middenveld aan in Nederland aan, zonder dat het een werkelijke oplossing biedt voor het gestelde probleem. Het voorstel leidt vooral tot administratieve rompslomp voor goed bedoelende maatschappelijke organisaties.

De officiële reactie van de samenwerkende organisaties in SBF verband is als volgt:

Hoofdpunten positie SBF inzake Wetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Orgs 22012019

Post- en bezoekadres

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Secretariaat

Voor de pers

U kunt uw vragen per e-mail verzenden naar info@cioweb.nl.
Deze worden dan zo spoedig als mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51