Kerk en Veiligheid

Onder de verwijzing naar de informatie-bijeenkomst van hedenmiddag voor de leden van het CIO, verstrekken we deze factsheet om te gebruiken voor het gesprek binnen uw kerkgenootschap.

Er is geen enkele reden te veronderstellen dat er dreiging is ten aanzien van kerken. Veiligheid is te allen tijde een aandachtspunt voor kerkgenootschappen om samen met wijkagent en burgerlijke gemeenten in ogenschouw te houden.

factsheet-cio-20161220

Post- en bezoekadres

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Secretariaat

Voor de pers

U kunt uw vragen per e-mail verzenden naar info@cioweb.nl.
Deze worden dan zo spoedig als mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51