Skip to main content

Kerk en Veiligheid

Onder de verwijzing naar de informatie-bijeenkomst van hedenmiddag voor de leden van het CIO, verstrekken we deze factsheet om te gebruiken voor het gesprek binnen uw kerkgenootschap.

Er is geen enkele reden te veronderstellen dat er dreiging is ten aanzien van kerken. Veiligheid is te allen tijde een aandachtspunt voor kerkgenootschappen om samen met wijkagent en burgerlijke gemeenten in ogenschouw te houden.

factsheet-cio-20161220