Skip to main content
12 september 2022Reactie op het op 7 september 2022 gepubliceerde advies van de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij hebben het advies van het de Autoriteit Persoonsgegevens nog in beraad. We willen wel al noemen dat de SILA op een wettelijke basis, gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) ontvangt over de leden waarbij de voorwaarden over de jaren steeds strenger zijn geworden. Een eventuele -verdere- beperking van het delen van gegevens vanuit de basisregistratie personen (BRP) naar de SILA zou zorgelijk zijn. Het zal maatschappelijk negatieve consequenties hebben. Dit geldt voor de 5 miljoen aangesloten leden van de kerken, die meer handelingen moeten verrichten en een grote kans hebben om in de toekomst met een niet actuele ledenadministratie te worden geconfronteerd. Daarnaast beperkt het kerken in het uitvoeren van hun maatschappelijke rol, hun zorg voor de ander. Een voorbeeld hierbij is de zorg voor eenzame ouderen bij verhuizing naar bijvoorbeeld een zorginstelling of andere omstandigheden in het leven waarbij begeleiding gewenst is. U kunt hierbij denken aan een mevrouw van 80 jaar die naar een verpleeghuis gaat en zelf niet meer voldoende bewust is dat zij een adreswijziging moet doorgeven aan een kerkelijk bureau. Als zij daardoor uit beeld raakt bij de parochie of gemeente, kan zij niet meer worden bezocht en betrokken blijven bij haar geloofsgemeenschap, terwijl dat juist zo belangrijk voor haar is. Ouderen vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de leden. Dit zijn tevens de leden voor wie extra administratieve handelingen het grootste obstakel zullen vormen. Het risico is dat juist de meest kwetsbaren bij de kerken uit beeld raken.