Skip to main content
Utrecht, 17 december 2021

Advies CIO n.a.v. de maatregelen die op dinsdag 14 december j.l. bekend zijn gemaakt.

Kerst op een verantwoorde wijze vieren

Tijdens de persconferentie van dinsdag 14 december jl. is bekendgemaakt dat de bestaande maatregelen ter bestrijding van de coronabesmettingen worden gehandhaafd tot en met 14 januari 2022. Ook is er reden tot zorg en voorzichtigheid door de nieuwe omikronvariant. 

CIO handhaaft het advies dat op 30 november jl. aan de aangesloten kerkgenootschappen werd uitgebracht. (zie publicatie op www.cioweb.nl).

Kerkdiensten

Voor de kerkdiensten op Kerstavond, beide Kerstdagen en rond de jaarwisseling betekent dit dat het CIO een dringende oproep doet op de aangesloten kerkgenootschappen om alternatieve mogelijkheden te benutten voor kerkdiensten die na 17 uur beginnen of nog niet zijn afgelopen.

Voor de kerkdiensten die op deze dagen ’s morgens of eerder op de middag worden gehouden, kan worden overwogen om met voorafgaande aanmeldingen te werken, als veel kerkgangers worden verwacht.

Basisregels blijven belangrijk

Goede naleving van de basisregels – waaronder de verplichte 1,5 m afstand – bij kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten blijft van groot belang.

Digitale kerkdiensten

Het digitaal uitzenden van kerkdiensten brengt CIO opnieuw onder de aandacht. Voor kerkgangers die geen plaats kunnen vinden in het kerkgebouw en ook voor hen die aarzelen, ondanks alle voorzorgmaatregelen, of vanwege een kwetsbare gezondheid de kerkdienst niet kunnen bijwonen.