Skip to main content

Kerstboodschap minister Grapperhaus

In deze kerstboodschap (zie video) doet minister Grapperhaus een indringend beroep op de achterban van het CIO om alle kerkdiensten digitaal te houden.

De minister heeft zijn waardering uitgesproken voor kerkgemeenschappen die dit doen en zo op een veilige en inventieve manier Kerst vieren.
CIO gaf vorige week als dringend advies aan de aangesloten kerkgenootschappen “blijf zoveel mogelijk thuis en woon de kerkdienst via de digitale middelen bij”.  (brief van 15 december jl. – te vinden in afzonderlijk bericht op deze website).
De voorzitter van CIO verwees daarbij naar onze gezamenlijke verantwoordelijkheid in deze zware tijden. 
CIO gaf verder aan: als het toch noodzakelijk is om een fysieke bijeenkomst te houden, dan met maximaal dertig personen en met inachtneming van alle richtlijnen van het RIVM.

Utrecht, 23 december 2020.