Skip to main content
Utrecht, 23 juni 2021

Meer mogelijk voor kerkdiensten, op 1,5 meter afstand

Nu vanaf zaterdag 26 juni a.s. de rijksoverheid opnieuw versoepelingen doorvoert in de covid-19 maatregelen, is er ook ruimte om dit te doen ten aanzien van kerkdiensten.

Het advies van CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen bevat de volgende aandachtspunten:

 1. In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt voorzover hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. Voor elk kerkgebouw kan op deze manier dus een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald. 
 1. Belangrijk is dat hierbij de algemene randvoorwaarden in acht worden genomen:
  • nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten)
  • voorafgaande reservering en registratie
  • gezondheidscheck
  • placering in het kerkgebouw
  • hygiënemaatregelen op locatie: zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.
  • De verkeersstromen van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat het mogelijk is om daarbij onderling 1,5 meter afstand te houden. Ook in de sanitaire voorzieningen. 
 1. De mondkapjesplicht vervalt grotendeels per 26 juni a.s. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan blijven blijf deze verplichting gelden. Deze verplichting geldt niet voor kerkdiensten, maar kan wel worden toegepast waar de nakoming van de 1,5 meter afstand niet mogelijk is. Hierbij valt te denken aan te krappe toegangsportalen tot kerkgebouwen, bij sanitaire voorzieningen e.d.
 1. (Samen) zingen: bij de versoepelingen die op vrijdag 18 juni jl. bekend werden gemaakt werd ook gemeld dat het dringende advies om niet te zingen, te schreeuwen of blaasinstrumenten te bespelen vervalt.

CIO adviseert om rekening te houden met de concrete omstandigheden in het (kerk)gebouw waar de kerkdienst plaatsvindt:

– omvang en hoogte van de kerkruimte,

– ventilatiemogelijkheden, luchtstromen,

– locatie van zitplaatsen en aantal van de kerkgangers,

– tijdsduur van de (samen)zang

 1. Groepsgrootte: beperkingen op groepsgrootte binnen en buiten komen te vervallen.

Ook hier blijft de 1,5m als uitgangspunt bestaan. Dit biedt o.m. mogelijkheden voor koffiedrinken na afloop, bijv. in de kerktuin en voor openluchtdiensten.

Uit de aan de Tweede Kamer verzonden informatie (brief 18 juni jl. met bijlagen) blijkt dat de maatregelen die met ingang van zaterdag 25 juni a.s. ingaan, aansluiten bij risiconiveau 1 (waakzaam) van de routekaart overheid.  Dit is ook bevestigd in overleg tussen CIO en de minister van Justitie en Veiligheid. Zie voor verdere info ook het openingsplan van de rijksoverheid (bijlage).

CIO volgt deze benadering in dit advies.  Het is de verantwoordelijkheid van de kerkgenootschappen en de daartoe behorende lokale kerkbesturen om aan deze adviezen in de concrete situatie een verantwoorde invulling te geven.

Kerkbesturen wordt voor vragen geadviseerd contact op te nemen met het landelijke of regionale bureau van hun kerkgenootschap.