Skip to main content

Meer mogelijkheden voor kerkdiensten, extra aandacht voor basisregels noodzakelijk

Alhoewel de besmettingen nog sterk stijgen heeft de rijksoverheid op de persconferentie van dinsdagavond 25 januari jl. een aantal versoepelingen bekend gemaakt, die ook van belang zijn voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. Hierbij werd benadrukt dat het naleven van de voorwaarden door iedereen hierbij van groot belang is. De minister-president gaf aan dat met deze verruiming van de maatregelen de regering bewust de grenzen van het mogelijke heeft opgezocht.

De maatregelen gelden voor 6 weken dus tot 8 maart a.s., met een tussentijds weegmoment na 3 weken op dinsdag 15 februari a.s.

CIO brengt de onderstaande adviezen uit aan de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen. Voor vragen over de toepassing van deze adviezen binnen uw eigen kerkgenootschap wordt verwezen naar bureau van dit kerkgenootschap.

CIO doet hierbij de volgende oproep: nu er weer meer mogelijk is geworden is het van groot belang om ook verantwoordelijkheid voor elkaar in de praktijk te tonen: houd 1,5 meter afstand en houd je aan de basisregels, blijf thuis bij klachten en doe bij twijfel een zelftest

Kerkdiensten

 • De wettelijke verplichte basisregel om 1,5 meter afstand te houden is nu bepalend voor het maximum aantal kerkgangers. Dit betekent dat er maatwerk mogelijk is: voor elk kerkgebouw kan op deze manier dus het maximaal aantal toe te laten kerkgangers worden bepaald. Dit heeft tot gevolg dat ca 30% van de normale capaciteit aan zitplaatsen kan worden gebruikt. De 1,5 meter afstand geldt niet voor personen die tot eenzelfde huishouden behoren. Dit advies geldt ook voor huwelijksdiensten en uitvaartdiensten.

 • Belangrijk zijn de volgende algemene randvoorwaarden

  • nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten)
  • voorafgaande aanmelding
  • placering in het kerkgebouw
  • hygiënemaatregelen op locatie: zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel dan wel gelegenheid om handen te wassen.
  • De looproutes van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat het mogelijk is om ook daarbij onderling 1,5 meter afstand te houden. Ook in de sanitaire voorzieningen. 
 • Aandachtspunten

  • Ventilatie van de kerkruimte blijft van groot belang. Houd rekening met omvang en hoogte van de kerkruimte;
  • Het verdient aanbeveling het aantal samen te zingen liederen te beperken en op een ingetogen wijze te zingen;
  • Voor kerkdiensten blijft het advies mondkapjes te dragen bij binnenkomst en vertrek en bij verplaatsingen.
Het blijft aanbeveling verdienen te kerkdiensten ook digitaal te blijven uitzenden. Zo kunnen kwetsbare personen en andere belangstellenden de kerkdiensten blijven meevieren.

Overige kerkelijke activiteiten

Catechese, andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen weer plaatsvinden. Ook hier zijn de basisregels van groot belang: 1,5 meter afstand houden, mondkapjes wanneer nuttig en nodig, in elk geval bij verplaatsingen.

Het verdient aanbeveling om concrete afspraken te maken -en deze in protocollen neer te leggen – over de toepassing van de maatregelen rondom afmelding bij gezondheidsklachten, het gebruik van zelftesten e.d.

Voor kerkelijk jeugdwerk kan ook aansluiting worden gezocht bij de voorschriften en advies die gelden voor scholen en/of voor georganiseerd jeugdwerk.  Activiteiten binnen en buiten zijn mogelijk.  Let op bepalingen over het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 m onderlinge afstand.

Zie over de situaties waarin het dragen van een mondkapje wordt geadviseerd of verplicht is de onderstaande link.  Aandacht verdienen ook de quarantaineregels, deze zijn versoepeld voor jongeren tot en met 17 jaar.

Ook repetities van koren en cantorijen zijn weer mogelijk geworden. De regels die gelden voor amateurkoren verdienen hierbij aandacht.  Zie onderstaande link.  

Bij verhuur van ruimten voor koorrepetities of andere bijeenkomsten of uitvoeringen dienen de voorschriften die daarvoor gelden (zoals gebruik van Coronatoegangsbewijs (CTB) en van mondkapjes) te worden nagekomen.

Ook dient hierbij rekening te worden gehouden met de algemene sluitingstijd van 22 uur.