Skip to main content

Op weg naar meer mogelijkheden

Tijdens de persconferentie op vrijdagavond 14 januari jl. is bekendgemaakt dat er ruimte is in de ontwikkelingen rondom Covid-19 voor een paar belangrijke versoepelingen. Deze maatregelen zijn ingegaan op zaterdagmorgen 15 januari jl. en gelden in elk geval tot en met woensdag 26 januari a.s. om 05 uur.

Een volgende persconferentie staat gepland voor dinsdagavond 25 januari a.s.: een nieuw weegmoment, in de hoop dat er dan weer meer kan.

In de afgelopen 2 weken is het aantal besmettingen door de omikronvariant pijlsnel gestegen. Tot een ongekende hoogte, ondanks de lockdown.   Daarom is het aantal versoepelingen beperkt gehouden.

Als belangrijkste leidraad noemde de minister-president: volg de regels zo goed mogelijk op, gebruik gewoon je gezonde verstand en vooral, geef elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte.

CIO doet, aansluitend bij de nu geldende maatregelen, de volgende dringende aanbevelingen aan de bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen.

Kerkdiensten

  1. Zend kerkdiensten digitaal uit en nodig kerkleden en belangstellenden uit om deze diensten digitaal mee te vieren. 
  2. Als u ervoor kiest om ook fysieke diensten te houden dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief “personeel”).

    Basisregels blijven in dat geval van toepassing. Ook het aantal aanwezigen dat met inachtneming van de 1,5m afstand geplaceerd in een kerkruimte past (dit kan minder zijn dan 50 personen). Regel in dit geval ook het binnenkomen, plaatsnemen en vertrek uit het kerkgebouw. Overweeg het werken met voorafgaande aanmelding. Ventilatie blijft van groot belang. Het verdient aanbeveling om het aantal samen te zingen liederen te beperken en op een ingetogen wijze te zingen.
    Voor kerkdiensten blijft het advies mondkapjes te dragen bij binnenkomst en vertrek en bij verplaatsingen.

Uitvaarten en huwelijksdiensten

Voor het bijwonen van uitvaarten geldt een maximum van 100 personen. Voor huwelijksdiensten een maximum van 50 aanwezigen

Georganiseerde jeugdactiviteiten

De mogelijkheden hiervoor zijn verruimd. Voor jongeren zijn georganiseerde activiteiten buiten en binnen mogelijk. Leeftijd, groepsgrootte en tijdsbepaling (voor 17 uur) zijn vervallen. Het mag geen evenement zijn. Let op basisregels en hygiënevoorschriften. Voor jongeren vanaf 18 jaar is bij binnenactiviteiten een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht. Let ook op de bepalingen over het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5m afstand.

Repetities van koren en cantorijen

Deze zijn weer mogelijk geworden. Deze vallen onder de cultuur-en kunstbeoefening voor amateurs. Wel is een CTB (coronatoegangsbewijs) verplicht.

Vergaderingen en andere kerkelijke activiteiten.

Allereerst wordt aangeraden alles zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden. Wanneer gekozen wordt voor fysieke bijeenkomsten (zoals vergaderingen, catechese) kunnen deze worden belegd met inachtneming van alle basisregels – inclusief de verplichte veilige afstand van 1,5 m.

Gebruik van mondkapjes

De situaties waarin het dragen van een mondkapje verplicht of geadviseerd wordt, zijn uitgebreid. Zie voor meer informatie de informatie die via onderstaande link beschikbaar is.