Skip to main content

Oproep van het CIO, kabinet voorkom ongewenste nevenschade

Halvering van de giftenaftrek

Het nieuwe kabinet wil het budget voor de giftenaftrek meer dan halveren, van circa 440 miljoen euro nu naar een kleine 200 miljoen. Als de voorgenomen maatregelen zouden worden uitgewerkt op een manier dat deze beperking betrekking gaat hebben op kerken en synagogen, is de inschatting dat zij hierdoor een aanzienlijk bedrag aan inkomsten zullen kwijtraken. Dit zal de individuele geloofsgemeenschappen op verschillende manieren raken maar de gemeenschappelijke noemer zal zijn dat het een negatieve impact heeft op het kerk/synagoge zijn en het ontplooien van bijbehorende activiteiten. Zowel wat betreft het zingevend aspect, de gemeenschapsvorming/behoud en de zorg & welzijnskant.

Petitie ‘Red de giftenaftrek’

Wij realiseren ons dat het kabinet ruimte zoekt om investeringen te kunnen betalen. Echter, plotsklaps besparen op de giftenaftrek is een maatregel die maatschappelijk gedragen structuren onder druk zet (juist nu bijvoorbeeld de waarde van kerkgenootschappen wordt herontdekt), structuren die als cement in de samenleving werken. Als dit erodeert zou dit als een boemerang terug kunnen komen. Het is goed dat er aandacht komt voor deze neveneffecten, om die reden heeft het CIO besloten om een petitie die zich uitspreekt over het belang van de giftenaftrek mede te ondertekenen.

Belang van kerken en constructief gesprek met het nieuwe kabinet

Het CIO gaat ervanuit dat het komende kabinet de waarde van de christelijke en joodse kerkgenootschappen voor individuen en gemeenschappen en als funderend voor onze samenleving herkent en dit zal meenemen in de verdere uitwerking. In onze contacten met het nieuwe kabinet zal het CIO hierover het gesprek voeren en pleiten voor het behoud van de giftenaftrek. In onze samenleving past dat degenen die zelf hun gemeenschap in stand willen houden hierover geen extra belasting hoeven te betalen.