Zondagavond 28 maart 2021 19.50 uur

Persbericht

Het CIO heeft kennis genomen van de beelden rond kerkgang in Urk en Krimpen aan den IJssel. Het CIO betreurt deze gang van zaken en wijst op de verantwoordelijkheid van de (lid)kerken zelf.
Het CIO spreekt haar waardering uit voor het overgrote deel van de aangesloten kerken/kerkgemeenschappen die het dringende advies, zoals onlangs geformuleerd in de routekaart voor de kerken, opvolgen en roept ook de kerken die vandaag in het nieuws zijn geweest op in deze hun verantwoordelijkheid te nemen.

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 06 48 45 96 04

Voor de pers

Wij beantwoorden vragen van de pers bij voorkeur schriftelijk via de mail.

U kunt uw vragen mailen naar info@cioweb.nl. Deze worden dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51