Skip to main content
Zondagavond 28 maart 2021 19.50 uur

Persbericht

Het CIO heeft kennis genomen van de beelden rond kerkgang in Urk en Krimpen aan den IJssel. Het CIO betreurt deze gang van zaken en wijst op de verantwoordelijkheid van de (lid)kerken zelf.
Het CIO spreekt haar waardering uit voor het overgrote deel van de aangesloten kerken/kerkgemeenschappen die het dringende advies, zoals onlangs geformuleerd in de routekaart voor de kerken, opvolgen en roept ook de kerken die vandaag in het nieuws zijn geweest op in deze hun verantwoordelijkheid te nemen.