Skip to main content

Veilige opvanglocaties voor vluchtelingen

Veilige opvanglocaties voor vluchtelingen

Het CIO heeft sinds oktober 2015 contact met het bestuur van het COA om te komen tot structurele afspraken met betrekking tot de vrijheid van godsdienst van, het voorkomen van discriminatie door en bijdragen aan integratie van vluchtelingen. Het CIO maakt zich zorgen over de uiteindelijke integratie van vluchtelingen in Nederland. Het CIO is van mening dat door enkel vanuit het seculier perspectief naar de vluchteling te kijken de identiteitsbepalende factor van religie wordt miskend. Deze speelt een grote rol van betekenis speelt in het leven van de vluchtelingen. Dat men in het land van herkomst is opgevoed met bepaalde omgangsvormen die anders zijn dan wij in de Westerse wereld gewend zijn. Anderzijds doordat men gewend is aan het wantrouwen van systemen, overheden en instituties.

Samen met het OJCM, de commissie voor Joden, Moslims en Christenen van de Raad van Kerken, zet het CIO zich in voor