Vertraging eHerkenning

In tegenstelling tot eerdere afgestemde berichtgeving met KPN constateren wij dat de aanvragen eHerkenning nog niet op een juiste wijze worden verwerkt. De uitgifte van eHerkenningsmiddelen ligt nog steeds stil. Dat is ons bekend én er wordt met man en macht aan dit probleem gewerkt.

De Belastingdienst heeft nog geen verdere informatie verstrekt, maar het moge duidelijk zijn dat de kerkgenootschappen niet kúnnen voldoen aan de voorwaarde om te werken met eHerkenning op beveiligingsniveau 3.

Wij kunnen niet precies zeggen wanneer de problemen zijn opgelost. Vakantie, organisatorische perikelen en de afhankelijkheid van externe partijen maakt dat we hier geen termijn op zetten. Wij berichten u zo spoedig mogelijk. 

Vanuit het CIO is ook een verzoek neergelegd om uitstel tot minstens 1 oktober aanstaande. Ook hierop is nog geen reactie ontvangen. 

Belangrijk is om uw lokale kerken te adviseren om uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst.

Het uitstel kan schriftelijk worden aangevraagd door kerken die voorheen de loonaangiftes via het oude portaal van de Belastingdienst deden, onder vermelding van:
– LH nummer;
– naam en adresgegevens;
– reden uitstel: aanschaf eHerkenning.

De aanvragen voor uitstel kunnen naar het volgende adres worden gestuurd: Belastingdienst, Postbus 8738, 4820 BA Breda.

Post- en bezoekadres

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Secretariaat

Voor de pers

U kunt uw vragen per e-mail verzenden naar info@cioweb.nl.
Deze worden dan zo spoedig als mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51