Gezamenlijk Communiqué (4)

14 oktober 2020
Als advies tot medio november

Op 13 oktober heeft de minister-president stevige maatregelen opgelegd aan de Nederlandse samenleving in verband met Covid-19.
Dat maakt dat het CIO het advies dat is verwoord in het vierde Communiqué verlengt tot en met week 46. 
 
In de tussentijd wordt er door een werkgroep met verschillende kerkelijke vertegenwoordigers en het CIO toegewerkt naar een escalatieladder om te visualiseren wat de logische stappen zijn bij bepaalde besmettingsniveaus in de samenleving. 
 
Hierover informeren we u later deze maand.

Post- en bezoekadres

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Secretariaat

Voor de pers

U kunt uw vragen per e-mail verzenden naar info@cioweb.nl.
Deze worden dan zo spoedig als mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51