CIOWEB

Interkerkelijk contact in overheidszaken

CIO Geestelijk

De commissie CIO-G houdt zich op dit moment bezig met de Geestelijke Verzorging in Zorginstellingen. Daarnaast adviseert de commissie gevraagd en ongevraagd aan het CIO-moderamen in concrete kwesties.

De afgelopen jaren is CIO-G nauw betrokken geweest bij discussies binnen de VGVZ inzake de positie van gebonden en ongebonden geestelijke verzorger. Daarnaast houdt men oog voor actuele ontwikkelingen inzake Cliëntenrechten en de AWBZ.

CIO-web - CIO Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  • Postadres

   CIO-Secretariaat:
   Postbus 13049
   3507 LA Utrecht info@cioweb.nl

   Bezoekadres

   Adriaen van Ostadelaan 140
   3583 AM Utrecht

   Ook op

  • Secretaris

   Mr. Drs. Daniëlle P.J. Woestenberg Ma Ma
   Tel: 030 23 26 928
   d.woestenberg@rkk.nl

   Extra info

   Extra info
   op aanvraag