Leden

van het CIO

Leden van het
CIO

 • Home
 • Leden van het CIO

Bij het CIO zijn de volgende kerkgenootschappen aangesloten

 • 1. Het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap

 • 2. De Protestantse Kerk in Nederland
 • 3. De Remonstrantse Broederschap
 • 4. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 • 5. De Christelijke Gereformeerde Kerken
 • 6. De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
 • 7. De Nederlands Gereformeerde Kerken
 • 8. De Gereformeerde Gemeenten
 • 9. De Oud-Katholieke Kerk van Nederland
 • 10. Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
 • 11. Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom
 • 12. Het Leger des Heils
 • 13. De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
 • 14.De Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland
 • 15. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
 • 16. De Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)
 • 17. Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
 • 18. De Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)
 • 19. De Molukse Evangelische Kerk/Geredja Indjili Maluku
 • 20. Orthodoxe Kerk in Nederland – vertegenwoordiging van de Orthodoxe bisschoppenconferentie van de Benelux
 • 21. Koptisch-Orthodoxe Kerk
 • 22.Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten
 • 23.Hersteld Hervormde Kerk
 • 24. Rafaël Nederland
 • 25. Voortgezette Gereformeerde Kerken
 • 26. Anglicaanse Kerk in Nederland
 • 27.Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland
 • 28. Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • 29. Kerk van de Nazarener in Nederland
 • 30. Het Apostolisch genootschap in Nederland

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3504 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretaris

Mr. Drs. Daniëlle P.J.
Woestenberg Ma Ma
Tel. 030 23 26 928

Extra info

Op aanvraag

Social media