Corona en de Kerk

Vanuit de kerkelijke wereld zijn er zorgen en vragen over Corona. Zoals bij het thema “veiligheid” heeft het CIO ook op dit onderwerp contact met de autoriteiten.

Op 27 februari 2020 berichtten we vanuit het CIO naar aanleiding van vragen over Corona en kerken. 

In deze bijlage geven we u, in lijn met de eerdere factsheet Veiligheid en de kerk, een handreiking Corona en de kerk. Ter ondersteuning van het gesprek binnen uw lokale kerkgenootschap. Uw landelijke kerk kan u desgewenst adviseren over maatregelen passend uw eigen traditie. 

20200227 CIO factsheet Corona

 

 

 

Post- en bezoekadres

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Secretariaat

Voor de pers

U kunt uw vragen per e-mail verzenden naar info@cioweb.nl.
Deze worden dan zo spoedig als mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51