Skip to main content

Corona en de Kerk

Vanuit de kerkelijke wereld zijn er zorgen en vragen over Corona. Zoals bij het thema “veiligheid” heeft het CIO ook op dit onderwerp contact met de autoriteiten.

Op 27 februari 2020 berichtten we vanuit het CIO naar aanleiding van vragen over Corona en kerken. 

In deze bijlage geven we u, in lijn met de eerdere factsheet Veiligheid en de kerk, een handreiking Corona en de kerk. Ter ondersteuning van het gesprek binnen uw lokale kerkgenootschap. Uw landelijke kerk kan u desgewenst adviseren over maatregelen passend uw eigen traditie. 

20200227 CIO factsheet Corona