12 maart: Corona en kerk

De minister-president en het RIVM hebben in een persconferentie zojuist extra maatregelen afgekondigd.

  • Laat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen niet doorgaan;
  • Bij lichte luchtwegklachten (niezen, hoesten en keelpijn) zoveel mogelijk sociale contacten mijden. 

Deze maatregelen gelden ook voor kerken. Het CIO adviseert om na te denken over alternatieven: meerdere diensten, audio-mogelijkheden, nog bewuster omgaan met afstand en contact tijdens de vieringen en bezoeken. 

Omdat iedere traditie binnen het CIO eigen vormen van vieren en bijeenkomen kent, geven wij geen precieze instructie. Wij verwijzen naar onze richtlijn als het gaat om aandachtspunten bij de afwegingen die er bij iedere bijeenkomst te maken zijn. 

Een overzicht van alle richtlijnen die er kerk specifiek te vinden zijn vindt u op de website van de Raad van Kerken

Corona en de kerken

 

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 06 48 45 96 04

Voor de pers

Wij beantwoorden vragen van de pers bij voorkeur schriftelijk via de mail.

U kunt uw vragen mailen naar info@cioweb.nl. Deze worden dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51