• Home
 • Archief
 • Informeren, Reserveren en Placeren, vanaf 1 juni voorzichtig gaan proberen…

Informeren, Reserveren en Placeren, vanaf 1 juni voorzichtig gaan proberen…

Het kabinet heeft bekend gemaakt samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn en mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, mogelijk zijn.

De bescherming van de medemens en de overbelasting van de zorg is een blijvend punt van aandacht en zorg. Mensen dienen in toenemende mate een eigen risico-afweging te maken hierbij, nu ook horeca en bioscopen opengaan.

 • Vooralsnog blijft het bestuurlijk appél tot matiging en beperking van fysieke bijeenkomsten zoals nu is ingezet vanuit zorg voor de zwakkeren in de samenleving;

 • Anderzijds zou het vanaf 1 juni mogelijk zijn om meer dan nu ook voorzichtig reguliere erediensten en vieringen zoals doop te hervatten mét inachtname van protocollen waarin aangegeven wordt hoe de anderhalve meter te borgen, placering, reservering en andere zaken om de verspreiding van Corona te voorkomen.

Advies van de hierbij aangesloten organisaties is om ten aanzien van religieuze of levensbeschouwelijk samenkomsten:

 • De fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten nog steeds zoveel mogelijk te beperken
 • De diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, dan wel uit te stellen
 • De diensten die onder strikte voorwaarden plaatsvinden vanaf 1 juni met max. 30 personen, en vanaf  1 juli met max. 100 personen te protocolleren door in ieder geval te zorgen dat
  • er geïnformeerd wordt naar de gezondheid,
  • te werken met reserveringen, en
  • deelnemers te placeren

Postadres

CIO Secretariaat

Postbus 13049
3507 LA Utrecht

Bezoekadres

Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht

Secretariaat

Te bereiken op
Tel. 06 48 45 96 04

Voor de pers

Wij beantwoorden vragen van de pers bij voorkeur schriftelijk via de mail.

U kunt uw vragen mailen naar info@cioweb.nl. Deze worden dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

In uitzonderlijke gevallen kunt u bellen met 06 34 48 19 51